Konsultacje dla MŚP w zakresie barier uniemożliwiających pełne funkcjonowanie jednolitego rynku usług

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu dostarczenie Komisji Europejskiej informacji opartych na codziennych doświadczeniach, dotyczących „pozostałych barier uniemożliwiających pełne funkcjonowanie jednolitego rynku usług, obejmujących również, na ile to możliwe, ograniczenia o charakterze innym niż regulacyjne, oraz dotyczących skuteczności i spójności istniejących ram prawnych, na przykładzie wybranej próbki działalności usługowych". Kwestionariusz skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, które świadczą usługi transgraniczne, ustanowiły siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim, nabywały usługi transgraniczne, lub próbowały to zrobić, ale z różnych przyczyn nie udało im się tego dokonać. Obejmuje to działalność prowadzoną online. Jest to również zaproszenie do przekazania informacji zwrotnych przez odbiorców takich usług - konsumentów lub innych przedsiębiorców.
Kwestionariusz zawiera następujące sekcje, które należy wypełnić jedynie, jeśli są one istotne dla sytuacji respondenta

I. Informacje o respondencie
II. Pytania ogólne dla respondentów prowadzących działalność gospodarczą lub nabywających usługi w innym kraju UE
III. Szczegółowe pytania dla respondentów prowadzących działalność gospodarczą w innym kraju UE
IV. Szczegółowe pytania dla respondentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie nabywają usług w innym kraju UE
V. Szczegółowe pytania dla respondentów nabywających usługi w innym kraju UE

Kwestionariusz będzie również służyć jako podstawa do dyskusji podczas lokalnych warsztatów z udziałem zainteresowanych stron, które będą organizowane w państwach członkowskich w kontekście Forum Jednolitego Rynku 2014/2015. Warsztaty te odbędą się jesienią 2014 r.

Data i miejsce najbliższych dla Państwa warsztatów będą wkrótce dostępne na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation/2012-communication/index_en.htm
oraz na stronie
http://ec.europa.eu/internal_market/forum/index_en.htm

Ankieta jest dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-market-services-businesses?surveylanguage=PL

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://een.ec.europa.eu

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2