Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka w dniach 18-19 listopada 2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie-Zdroju zaprasza w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu do udziału w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka organizowanej przez Komisję Europejską w dniach 18-19 listopada 2014r.


Celem misji jest przedstawienie możliwości wykorzystania potencjału Zielonego Przylądka w różnych aspektach, zarówno krajowych jak i dostępu do rynku w szczególności w Afryce Zachodniej.

Republikę Zielonego Przylądka i Unię Europejską łączy szczególne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach takich jak demokracja, poszanowanie praw człowieka, praworządność. Jako kraj o stabilnym systemie demokratycznym, odpowiednim poziomie administracyjno-regulacyjnym porównywalnym do UE, inwestycje w Republice Zielone Przylądka polegające na dotarciu do rynku Afryki Zachodniej mogą być korzystne.

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu wraz z przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających podmioty gospodarcze z UE będzie rozmawiać z przedstawicielami rządu jak i przedsiębiorcami z Republiki Zielonego Przylądku na temat rozwoju współpracy gospodarczej z Unia Europejską. Dodatkowym celem tej wizyty jest również:
• promowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju pomiędzy UE a Republiką Zielonego Przylądka,
• wsparcie firm Europejskich, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Republiki Zielonego Przylądku,
• promowanie europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja jest ukierunkowana w szczególności na następujące branże:
• Przemysł „lekki" - tekstylia i obuwie
• Agrobiznes
• Odnawialne źródła energii
• Gospodarka rybacka
• Turystyka
W ramach misji przewidziane zostały m.in. rozmowy b2b z lokalnymi przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą i spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej.
Misja gospodarcza odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Republiki Zielonego Przylądku, które rozpoczną się w dniu 19 listopada br.
Organizatorzy misji zapewniają szeroką kampanię reklamową i wsparcie organizacyjne. Wsparcie ze strony sieci ośrodków Enterprise Europe Network przy organizacji i udziale w misji jest bezpłatne. Koszty zakwaterowania oraz przelotu pokrywane są przez firmy biorące udział w misji.
Udział firm w misjach gospodarczych jest znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a także poznania specyfiki działania firm z regionu Republiki Zielonego Przylądka.

Rejestracja on-line: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/additional/africa/cape-verde/registration-form_en.htm


Więcej informacji na temat misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/additional/africa/cape-verde/index_en.htm#h2-7
Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kucharska tel.: 74 64 80 423, e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl
Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://een.ec.europa.eu

 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2