Do 15 sierpnia 2014r. Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje na temat realizacji jej najnowszej strategii politycznej dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), przedstawionej w komunikacie pt. „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" (COM(2011) 681). Wyniki konsultacji posłużą w pracach Komisji nad wytyczeniem kierunku polityki dotyczącej CSR w 2014 roku.

Istotnym elementem zawartym w komunikacje Komisji na temat CSR jest uaktualnienie definicji tego pojęcia, co powinno umożliwić jego lepsze zrozumienie przez przedsiębiorstwa oraz zapewnić większą spójność związanych z nim oczekiwań wobec przedsiębiorstw, bez względu na miejsce wykonywania ich działalności. W opinii Komisji CSR oznacza „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo".

Z uwagi na brak jednolitego podejścia do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, która dla zdecydowanej większości małych i średnich firm jest zbiorem nieformalnych wskazówek, podstawowym wymaganiem pozwalającym przedsiębiorstwu działać w sposób społecznie odpowiedzialny jest działanie zgodnie z prawem. Ponadto, w ocenie Komisji, przedsiębiorstwa powinny postępować zgodnie z procedurami umożliwiającymi włączenie kwestii związanych z ochroną środowiska oraz praw społecznych i etycznych praw człowieka, jak też z ochroną konsumenta, do ich działalności gospodarczej oraz do głównej strategii biznesowej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Głównym celem przeprowadzanych obecnie konsultacji społecznych jest zgromadzenie informacji na temat użyteczności oraz skuteczności różnych rodzajów przeprowadzonych działań, jak też zorientowanie się, czy istnieją jakieś konkretne działania, których w ocenie zainteresowanych podmiotów nie przeprowadzono. Celem konsultacji jest także zgromadzenie informacji na temat przyszłych wyzwań w obszarze CSR oraz związanych z nimi niezbędnych działań.

Grupy docelowe
Organy publiczne, państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, środowiska akademickie/uniwersytety i inne odpowiednie zainteresowane strony i obywatele

Czas trwania konsultacji
Od 29.04.2014 do 15.08.2014

Jak przesłać odpowiedź?
Odpowiedzi należy udzielić, wypełniając kwestionariusz online. Mając na uwadze, że możliwe są opóźnienia w tłumaczeniu uwag złożonych w niektórych językach, mile widziane jest załączenie tłumaczenia na jeden z języków roboczych Komisji (najlepiej na język angielski), co umożliwi ich szybszą analizę.
Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach internetowych wraz z nazwiskiem ich autora, chyba że sprzeciwi się on opublikowaniu swoich danych osobowych. W tym przypadku respondent jest proszony o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji odpowiedzi na stronę internetową.
Uwaga: Prosimy zapoznać się z podanym niżej oświadczeniem o ochronie prywatności, zawierającym ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz
Zachęcamy do odpowiedzi na te konsultacje społeczne poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu online.

Dane kontaktowe
Dział Komisji DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział D.1 Entrepreneurship and Social Economy
E-mail ENTR-CSR-SURVEY-2014@ec.europa.eu


W przypadku pytań prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network tel. 74 64 80 437; karolina.sobocinska@darr.pl

 

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2