Zapraszamy do udziału w konsultacjach on-line z ekspertem, 14.03.2013 - Obowiązki MŚP w zakresie gospodarki odpadami. Nowa Ustawa o odpadach dostosowana do wytycznych UE

Zapraszamy do udziału w czacie internetowym na temat:
Obowiązki MŚP w zakresie gospodarki odpadami.
Nowa Ustawa o odpadach dostosowana do wytycznych UE

Czat odbędzie się w dniu 14 marca 2013 roku w godzinach: 10:00-12:00

 

ZAKRES CZATU

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

- Zakres, przedmiot i cel regulacji
- Nowe definicje wprowadzone Dyrektywą 2008/98/WE
- Wynikające z Dyrektywy zmiany zasad postępowania z odpadami
- Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych
na odpady inne niż niebezpieczne
- Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
- Utrata statusu odpadów

2. Gospodarowanie odpadami zgodne z wymogami Dyrektywy odpadowej:

- Zbieranie i transport odpadów
- Magazynowanie odpadów
- Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
za gospodarowanie odpadami
- Przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach
- Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów
- Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów
- Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
- Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
- Rejestry

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

- Ewidencja odpadów i sprawozdawczość
- Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami
- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów
- Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne - wymogi Dyrektywy a zapisy polskiej ustawy
- Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Pani Agnieszka Żmudzińska
Ekspert ochrony środowiska
INFORMACJA O EKSPERCIE

Aby uczestniczyć w czacie wystarczy w okresie trwania czatu:
1] wejść na stronę podaną poniżej
2] wpisać dowolną nazwę użytkownika
3] zaakceptować wejście na stronę poprzez opcję Zaloguj
WEJŚCIE DO CZATU

 

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

 


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój  
tel./faks: 74 64 80 400
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

 

                                          

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013
oraz budżetu państwa

 

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2