Serdecznie zapraszamy na VIII Szkołę Letnią Innowacji, której tematem przewodnim będzie "Doradztwo biznesowe w rozwoju innowacyjnych firm".

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mają przyjemność zaprosić do udziału w VIII edycji Letniej Szkoły Innowacji.

Spała, 11-13 września 2014.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację rządową i samorządową (Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie) oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), która umożliwi przede wszystkim:
 wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych;
 integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób i instytucji;
 rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych;
 promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności głównie w wymiarze regionalnym;
 koordynację prac badawczych i projektów realizowanych w różnych ośrodkach akademickich i instytucjach wsparcia;
 doskonalenie kadr i kompetencji zespołów.

Wiodącym zagadnieniem, jakie chcemy poruszyć w tegorocznej edycji będzie rola doradztwa w powstawaniu i rozwoju małych firm innowacyjnych, w szczególności:
1. rynek innowacji,
2. uwarunkowania wsparcia dla firm innowacyjnych,
3. strategie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa,
4. doradztwo biznesowe, jako obszar działalności i wyzwań jednostek otoczenia biznesu,
5. obszary zapotrzebowania małych firm innowacyjnych na wiedzę,
6. integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw,
7. uwarunkowania dostarczania doradztwa biznesowego dla małych firm,
8. strategie wykorzystania doradztwa, w rozwoju firmy,
9. polityka wsparcia w zakresie doradztwa biznesowego.

Szczegóły

Formularz zgłoszeniowy

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2