Projekty

Projekt realizowany w okresie od 01-11-2016 r. do 31-11-2017 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno - zawodowych u 30 osób niepełnosprawnych od 30 roku życia z woj. dolnośląskiego w terminie do 31.11.2017 r. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania problemu, jakim jest niski poziom aktywności zawodowej oraz zasobów i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych z woj. dolnośląskiego.

Efektem projektu będzie poprawa szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym efektem, których będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Wartość projektu wynosi 598 865,75 zł, a kwota dofinansowania to 568 922,46 zł.

Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Clar System S.A.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dane kontaktowe:

Biuro projektu
Plac Solidarności 1/3/5, p. 424
53 - 661 Wrocław

Kierownik projektu – Beata Połeć
tel. 734 168 615
e-mail: b.polec@kontraktor.biz.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ankieta - analiza potrzeb i motywacji uczestnika

 

fe

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2