Projekty

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY BEZ BARIER

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Science Park Without Walls (SPWW), przygotowany przez partnerstwo, w skład, którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Funkcjonujący w priorytecie Inkubatory oraz Parki Technologiczne, subprojekt Science Park Without Walls (SPWW) realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli:

Projekt ma za zadanie łączyć wysiłki sektora prywatnego i publicznego (zarówno małych,. jak i dużych przedsiębiorców, strategów, praktyków, innowatorów, ośrodków akademickich) w celu wspierania rozwoju i tworzenia nowych produktów, procesów i usług. W szczególności, projekt skupia się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorców nowej generacji, zamierzających rozwijać swoje firmy. Potrzebują oni nowego rodzaju usług wsparcia i internacjonalizacji, w tym także w postaci nowych form finansowania. Projekt będzie wspierał przedsiębiorców w kontakcie z międzynarodowymi funduszami kapitałowymi, aniołami biznesu, itp. w celu finansowania rozwoju.

Cele szczegółowe:

  • Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
  • Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
  • Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
  • Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

Prezentacja Projektu

Całkowity budżet subprojektu: 639 000 euro
Budżet DARR S.A.: 40 000 euro

Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zespół projektowy:

  • Marek Urbański - Kierownik projektu
  • Tomasz Pająk - Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
  • Elżbieta Warzecha - Specjalista ds. rozliczeń finansowych
  • Katarzyna Bilakiewicz - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Więcej informacji na temat projektu District + http://www.districtplus.eu/web/

Newsletter projektu.

district logo

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2