Projekty

Cel Projektu: kompleksowe przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy

Grupa docelowa i obszar realizacji: Projekt skierowany był do osób poniżej 26 roku życia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne

Ramy czasowe: 26.01.2006r. - 30.09.2006r.

Projekt stanowił innowacyjne rozwiązanie, polegające na objęciu każdego uczestnika Projektu pełną indywidualna opieką powiatowego urzędu pracy oraz doradcy zawodowego, wspólnie z którym uczestnik opracowywał Indywidualny Plan Działania, dotyczący budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Takie podejście gwarantuje w dalszej perspektywie lepsze efekty szkoleniowej skuteczniej przybliża do rozwiązywania problemu bezrobocia wśród młodzieży.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International.

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2