Projekty

Cel Projektu: organizacja cyklu szkoleń na temat rozwoju polskiego eksportu, skierowanych do Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw o znacznym, ale niewykorzystanym potencjale eksportowym, planujących ekspansję eksportową na rynki krajów przechodzących transformację społeczno - ustrojową i krajów rozwijających się.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z terenu Dolnego Śląska

Ramy czasowe: wrzesień 2006 - grudzień 2007

Program szkoleń obejmował dwa komponenty. W ramach komponentu I był to cykl szkoleń na temat wybranych krajów KTSG i KR, które są priorytetowe lub ważne z punktu widzenia polskiego eksportu. Tematyka szkoleń z zakresu komponentu II poświęcona została zagadnieniom marketingu na rynkach zagranicznych, technik i organizacji operacji eksportowych. Uzupełnieniem szkoleń realizowanych w ramach obu komponentów było zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń wyjazdowych dla beneficjentów Projektu, którzy ukończyli szkolenia w ramach komponentu I. Krajami docelowymi szkoleń wyjazdowych były Rumunia i Turcja. Elementem szkoleń wyjazdowych było doradztwo w zakresie działalności eksportowej.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2