Projekt Sharing Skills – badania ankietowe w zakresie sektora ekonomii dzielenia się.

Opinię można wyrazić wypełniając następujące kwestionariusze ankietowe (dostępne w angielskiej wersji językowej):

Dostawcy towarów i usług

Deweloperzy i właściciele platform internetowych

Sektor administracji publicznej

Przedstawiciele tradycyjnej gospodarki (stowarzyszenia, izby, przedsiębiorcy)

Użytkownicy- klienci „ekonomii dzielenia się"

 

Alternatywne metody wymiany, takie jak wspólna (czy współdzielona) konsumpcja (ang. collaborative consumption) oraz ekonomia dzielenia się (ang. sharing economy), bazują na wymianie usług i dóbr pomiędzy członkami społeczności z pominięciem rynku oraz na wspólnym ich użytkowaniu. Dlatego też ten rodzaj wymiany nie opiera się na zasadzie konkurencji, ale na różnych metodach współpracy, takich jak handel wymienny, podarunki, pożyczki, własność wspólnotowa itd. Głównym celem tych alternatywnych modeli nie jest pozyskiwanie dóbr na własność, ale osiąganie dostępu do nich w momencie, gdy są rzeczywiście potrzebne. Jest to skuteczna droga do ograniczenia zużycia surowców i zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, a także do poszerzenia możliwości korzystania z dóbr, które inaczej mogłyby się okazać dla wielu współużytkowników niedostępne.
(źródło: SPRAWIEDLIWY HANDEL I ETYCZNA KONSUMPCJA W EUROPEJSKIM SYSTEMIE EDUKACJI. PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW, LIDERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDO-WYCH I AKTYWISTÓW. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My")
Termin "wspólna konsumpcja" wprowadził Marcus Felson i Joe L. Spaeth w 1978 r.
Więcej: http://www.ekonomiadzieleniasie.pl/ekonomia-dzielenia-sie/
Przykłady sektora ekonomii dzielenia się to: Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Veturilo, Couchsurfing,

sharingskills

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizuje projekt pn. „Increasing the labour market relevance of VET provision and reducing skills mismatches and shortages in the new booming Sharing Economy sector" (Sharing Skills). Celem projektu jest podniesienia znaczenia kształcenia zawodowego na rynku pracy oraz zmniejszenia niedopasowania umiejętności i niedoborów w nowym, dynamicznie rozwijającym się sektorze „ekonomii dzielenia się".

Głównymi założeniami projektu są przede wszystkim wymiana informacji pomiędzy różnymi krajami (Grecja, Niemcy, Polska, Portugalia i Włochy) w obliczu tych samych zjawisk związanych z rozwojem „ekonomii dzielenia się" oraz pozyskanie wiedzy o sektorze „ekonomii dzielenia się" poprzez przeprowadzenie badań i analiz w wybranych krajach.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Akcji 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w zakresie partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży Programu Erasmus+.

erasmus

Dodatkowo Informacje o projekcie są dostępne tutaj

Witryna internetowa projektu:
http://www.sharingskills.eu

Zachęcamy wszystkich Państwa, do wyrażenia opinii na temat sektora ekonomii dzielenia się, szczególnie jeżeli jesteście Państwo aktywni, jako dostawcy towarów i usług, deweloperzy i właściciele platform internetowych, przedstawiciele sektora administracji publicznej, przedstawiciele tradycyjnej ekonomii czy też użytkownicy – klienci sektora „ekonomii dzielenia się".

Zapraszamy i dziękujemy

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
Marek Stankiewicz
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl; tel. 74 64 80 446

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00