Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty odbędzie się w dniu 8 czerwca br. o godzinie 11:00 w Sali B108 w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju przy ulicy Szczawieńskiej 2.

Zasady pracy Komisji Konkursowej (zgodnie z Art. 4 REGULAMINU otwartego naboru na Partnera projektu):

  1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
  2. Obecność Członków Komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa. W przypadku uzasadnionej nieobecności Członka Komisji, dopuszcza się jego udział w procedurze oceny ofert w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków zapewniających możliwość elektronicznej komunikacji.
  3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
  4. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.
  5. Każdy z członków Komisji Konkursowej indywidualnie bada oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym według kryteriów określonych w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera projektu w zakresie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, wpisujący się w Działanie 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Więcej...

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00