Ogłoszenie wyników naboru.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na nabór Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, wpisujący się w Działanie 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, objęty konkursem nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD 2014-2020).

został wybrany jeden podmiot:

1. WYG Consulting Sp. z o.o., ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa

W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta, która została rozpatrzona przez Komisję Konkursową i otrzymała w trakcie oceny następującą liczbę punktów (średnia z ocen):

1. WYG Consulting Sp. z o.o., ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa: 36,00 pkt.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00