Zapraszamy na seminarium, organizowane w dniu 26 lipca 2016 roku we Wrocławiu przez City-Brand Energia Odnawialna.

grafika01

Celem seminarium jest wyjaśnienie zagadnień związanych z nowym systemem wsparcia dla OZE, wynikającym z wejścia w życie, w dniu 1 lipca 2016 roku, nowelizacji Ustawy OZE. Nowelizacja dotyczy m.in. koszyków systemu aukcyjnego, hybrydowych systemów OZE, klastrów energii czy spółdzielni energetycznych a także prosumentów.

Na wydarzeniu poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Ustawa o OZE z grudnia 2015,
 • Projekt nowelizacji Ustawy OZE z dnia 5 maja 2016,
 • Hybrydowa instalacja OZE,
 • Mikroklastry i makroklastry energii, spółdzielnie energetyczne,
 • Zasady wsparcia współspalania biomasy, biomasa lokalna,
 • Zasady przyłączania i odłączania od sieci elektroenergetycznej,
 • Pomoc publiczna w Ustawie OZE, finansowanie inwestycji,
 • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia,
 • System aukcyjny w znowelizowanej Ustawie OZE,
 • Mechanizmy systemu aukcyjnego, nowe koszyki aukcyjne, wolumeny energii i okres wsparcia,
 • Obowiązki wynikające z „wygrania" aukcji,
 • Mechanizmy redukujące nadpodaż zielonych certyfikatów,
 • Nowe zasady rozliczania obowiązku,
 • Rola w systemie operatora rozliczeń energii odnawialnej „OREO",
 • Rola w systemie Zarządcy Rozliczeń S.A.,
 • Płatnik Ustawy OZE,
 • Zadania Operatora Systemu Aukcji „OSP",
 • Stawka opłaty OZE, nowe zasady kalkulacji.

Do udziału w seminarium szczególnie zapraszamy: elektrownie wiatrowe, biogazownie, elektrownie słoneczne, elektrownie wodne, inwestorów OZE, przemysł energochłonny, elektrociepłownie, elektrownie konwencjonalne, oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, kancelarie prawne, instytucje finansowe, samorządy, stowarzyszenia i organizacje propagujące OZE, studentów, itp.

Cena za udział w seminarium wynosi: 790 zł netto, przy czym:
- firmy zrzeszone w stowarzyszeniach i klastrach energetycznych otrzymują 10% zniżki.
- dla każdej firmy, która brała udział w szkoleniach organizowanych przez firmę City-Brand Energia Odnawialna, przewidziana jest zniżka w wysokości 20%.
- w przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch osób z firmy, zniżka jest ustalana indywidualnie.
- osoby powołujące się na DARR S.A. otrzymują 10% zniżki

Więcej informacji:
http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/seminarium-nowelizacja-ustawy-oze/

Kontakt:

grafika02
City-Brand.pl Energia Odnawialna
ul. Odrzańska 11/12, 50-113 Wrocław
Tel. 530-049-882, 732-660-310
E-mail: biuro@city-brand.pl
www.city-brand.pl

 

darr ph

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00