Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, wpisujący się w Działanie 5.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, objęty konkursem nr POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów, prowadzących działalność szkoleniową w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w tym uczelni.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 do godziny 09:00.

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera projektu

Załącznik nr 1 – Regulamin otwartego naboru na Partnera projektu

Załącznik nr 2 – Formularz oferty Partnera projektu

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00