Przedsiębiorco wyraź opinie!

Cele konsultacji:

Podstawę funkcjonowania jednolitego rynku stanowi prawodawstwo harmonizacyjne UE. Cel tego prawodawstwa jest dwojaki:

  • po pierwsze zapewnienie, aby produkty niespożywcze wprowadzane na rynek europejski gwarantowały wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska,
  • po drugie zapewnienie swobodnego przepływu produktów niespożywczych dzięki zastąpieniu przepisów krajowych jednym zharmonizowanym zbiorem warunków wprowadzania tych produktów na rynek.

Niestety, wciąż istnieje wiele produktów na rynku UE, które nie są zgodne z przepisami.

W ramach niniejszych konsultacji Komisja chciałaby otrzymać od zainteresowanych stron informacje zwrotne dotyczące znaczenia, przyczyn i konsekwencji problemu niezgodności produktów z prawodawstwem harmonizacyjnym UE oraz poznać dostępne możliwości jego rozwiązania. Więcej informacji na temat wstępnych analiz prowadzonych przez Komisję można znaleźć w dokumencie referencyjnym.

Uwagi ogólne dotyczące konsultacji

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani obywatele lub organizacje zainteresowanych stron. O udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu uprasza się w szczególności zainteresowane strony prowadzące działalność związaną z nadzorem rynku, w tym przedsiębiorstwa, ich doradców prawnych i gospodarczych, organizacje konsumenckie, stowarzyszenia przemysłu oraz członków społeczności akademickiej. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE. Mile widziane będą wszelkie inne uwagi lub informacje, które mogą okazać się istotne, zwłaszcza dodatkowe dokumenty, sprawozdania, badania itp. Kwestionariusz składa się z następujących części:

A. Informacje o respondencie
B1. Zgodność produktu na jednolitym rynku i odstraszające działanie istniejących mechanizmów egzekwowania przepisów
B2. Wspieranie zgodności w państwach członkowskich i na poziomie UE (nieobowiązkowo)
B3. Wykazanie zgodności produktu przez przedsiębiorstwa (nieobowiązkowo)
B4. Transgraniczny nadzór rynku w UE (nieobowiązkowo)
B5. Nadzór rynku produktów przywożonych z państw trzecich (nieobowiązkowo)
B. Wnioski i opinie Zachęcamy respondentów kwestionariusza do udzielenia odpowiedzi na jak największą liczbę jego części.

Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne dla niniejszej konsultacji można przesyłać na adres grow-b1-compliance@ec.europa.eu

Jak przesłać odpowiedź
Zainteresowane instytucje mogą przesyłać swoje odpowiedzi za pomocą
KWESTIONARIUSZA ONLINE

Prosimy o wypełnienie ankiety przed 31 października 2016 r.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Prosimy o udzielenie możliwie jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi.

Osoba do kontaktu:
Tomasz Charkot
tel.:74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

een nowy

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00