Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

fedsue

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r.

DLA KOGO:

W projekcie może wziąć udział 100 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria:

  • wiek od 30 roku życia,
  • pozostające bez zatrudnienia,
  • z niepełnosprawnościami (każdy stopień i rodzaj, z wyłączeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub osoby zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy jako długotrwale bezrobotne,
  • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński,
  • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane kobiety i osoby z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: październik–listopad 2016r.

PODSTAWOWE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

  • Bezpłatne, wyjazdowe szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 48 godzin zajęć, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu.
  • Bezpłatny coaching biznesowy – 10 godzin indywidualnego doradztwa m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
  • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 23,3 tys. złotych na firmę dla min. 82 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
  • Pomoc finansowa do 1500 zł na miesiąc, udzielana przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczona na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem firmy.
  • Bezpłatne indywidualne doradztwo biznesowe i bezpłatne szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: poradnictwo zawodowe, coaching psychologiczny, dla potrzebujących osób z niepełnosprawnościami asystent/ka i sprzęt wspomagający.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Anna Pielich – Kierowniczka Projektu
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul.Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 428 lub 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00