Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – Konkurs dla MŚP.

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjnościproduktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:
- wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
- dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł
Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości:

plik

Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:

  • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
  • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
  • nieruchomość niezabudowaną/ zabudowaną do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
  • budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości zabudowanej do 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
  • wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie jest opublikowana na stronie
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/468-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-powyzej-2-lat.html

Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez:
e – mail: info.dip@umwd.pl,
tel.: 71 776 58 13-14,
w siedzibie DIP:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00