Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP" – Konkurs dla mikroprzedsiębiorców.

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla najmłodszych przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 2 lata).

Prawie 10 mln zł przeznaczono na wsparcie innowacyjności produktowej i/lub procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. Mikro firmy działające do 2 lat będą mogły zakupić przede wszystkim środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, by:
- wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony produkt/ usługę lub
- dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. zł
Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych do 60%.

Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:

  • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
  • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
  • nieruchomość niezabudowaną/ zabudowaną do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
  • budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości zabudowanej do 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
  • wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie jest opublikowana na stronie
http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/470-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-mikroprzedsiebiorstwa-do-2-lat.html

Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania o dotacje można kierować poprzez:
e – mail: info.dip@umwd.pl,
tel.: 71 776 58 13-14,
w siedzibie DIP:
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00