Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat realizacji projektu w roku 2016.

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park zarządzany przez Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kończy realizację kolejnej edycji projektu Climate-KIC.

Projekt Climate-KIC jest europejską inicjatywą opracowującą i wdrażającą przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz ochroną klimatu. Działania Climate-KIC wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem Stowarzyszonym Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie klimatu - Climate-KIC. Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC) została powołana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

W ramach projektu Climate–KIC T-Park realizuje głównie dwie inicjatywy: konkurs ClimateLaunchpad, który jest największym europejskim konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) oraz program grantowy Climate-KIC Accelerator Programme.

Podsumowanie konkursu ClimateLaunchpad 2016
Konkurs ClimateLaunchpad realizowany jest w 30 państwach Europy oraz w Izraelu i Armenii. W roku 2017 osiągnie rangę konkursu globalnego i organizowany będzie na całym świecie. Konkurs ClimateLaunchapad 2016 na terenie Polski został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

3 czerwca jury wyłoniło 13 innowacyjnych pomysłów biznesowych z całej Polski. W konkursie znalazły się „zielone" pomysły biznesowe z różnych dziedzin, zarówno z branż IT jak i ściśle techniczno-inżynieryjnych.

Pomysłodawcy zakwalifikowani do udziału w konkursie, uczestniczyli w dwudniowym Boot Campie, który poprowadził certyfikowany trener z Holandii – Ron Bloemers. Podczas szkolenia zaprezentowana została metodologia i zasady konkursu.

Każdy z pomysłodawców uczestniczył w 5 sesjach doradztwa oraz w szkoleniu z autoprezentacji.

Zwycięzcy edycji 2016 konkursu ClimateLaunchpad zostali wyłonieni 5 sierpnia 2016 roku przez jury konkursu. Zdobywcą pierwszej nagrody w konkursie został MagPlanTex. Trójka absolwentów Politechniki Łódzkiej opracowała technologię polegające na wykorzystaniu biodegradowalnych mat o właściwościach magnetycznych w rolnictwie ekologicznym. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu było wsparcie doradcze z zakresu ochrony własności intelektualnej, którego udzieliła kancelaria patentowa Rejman s.c.

Drugą nagrodę, udział w dowolnym szkoleniu biznesowym z katalogu szkoleń firmy OTREK, otrzymał Emerald Air Quality System. Trójka pomysłodawców opracowała system kontroli jakości powietrza. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych czujników system umożliwia zarówno kontrolę jakości powietrza w pomieszczeniach, jak i redukcję zużycia energii niezbędnej do pracy systemów wentylacyjnych.

Zdobywcą trzeciej nagrody w konkursie został pomysł TWO DROPS, którego pomysłodawcy zaprezentowali system oszczędności wody użytkowanej w łazience. Nagrodą za trzecie miejsce było wsparcie firmy graficzno-reklamowej LIFEMOTION w zakresie zaprojektowania logotypu oraz profesjonalnej prezentacji.

Czwarte miejsce w konkursie zajął projekt EcoExhaust mający na celu zaprojektowanie katalizatora do silników spalinowych charakteryzujących się niską emisją tlenku azotu.

MagPlantex, Two Drops oraz EcoExhaust reprezentowali Polskę podczas konkursu w Tallinnie w Estonii w dniach 7-8 października 2016r. W Europejskim finale zaprezentowało się 90 start-upów. Nagrodą główną w konkursie był czek na kwotę 10 tys. euro., za drugie miejsce w wysokości 5 tys. euro, a za trzecia 2,5 tys. euro.

Polski start-up MagPlanTex zdobył uznanie jury zajmując 1 miejsce w ramach konkursu tematycznego „Sustainable Land Use" i tym samym otrzymał nagrodę o wartości 5 tys. euro.

Podsumowanie programu grantowego Accelerator Programme 2016
W ramach programu grantowego Climate-KIC Accelerator Programme DARR S.A. wspiera innowacyjne pomysły służące ochronie klimatu, m.in. poprzez przyznawanie grantów na projekty biznesowe wdrażające nowe technologie. W tym roku całkowita pula grantów na poziomie krajowym wynosiła 94 tys euro.

Accelerator Programme podzielony jest na 3 etapy. W pierwszym etapie pomysłodawcy objęci są wsparciem z zakresu tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego, w drugim z zakresu sprzedaży, natomiast w III etapie z zakresu pozyskania inwestora.

W czerwcu tego roku panel ekspertów zewnętrznych wyłonił 17 zespołów projektowych, które zakwalifikowały się do I etapu konkursu. Pomysły dotyczyły różnych dziedzin, m.in.: fotowoltaika, transport rowerowy, skutery elektryczne, biopaliwa, zarządzanie wodami opadowymi, recykling tworzyw sztucznych, nowe źródła światła, środki ochrony roślin, druk 3D. Pierwszy etap rozpoczął się 2 dniowym Boot Campem, podczas którego została przedstawiona metodologia programu grantowego, a następnie pomysłodawcy pracowali nad swoimi modelami biznesowymi. Dodatkowo w I etapie pomysłodawcy objęci zostali wsparciem w postaci szkolenia oraz coachingu z prawa własności intelektualnej.

Do II etapu zakwalifikowała się dziewiątka finalistów, która wzięła udział w szkoleniach z zakresu autoprezentacji (Radio Wrocław), sprzedaży i negocjacji (Ernst&Young) oraz efektywnej komunikacji z klientem (szkolenie zorganizowane wspólnie z partnerami z Climate-KIC z Estonii). Pomysłodawcy skorzystali również z indywidualnego coachingu z profesjonalnej prezentacji w języku angielskim oraz z przygotowania biznes planu i współpracy z inwestorem.

We wrześniu 2016 roku jury programu przyznało granty czterem pomysłodawcom:
■ Iron Boron Nitride Power Inductors for efficient electronics - technologia opierająca się na kompozycie ceramicznym żelaza z azotkiem boru – materiał magnetycznie miękki charakteryzujący się wysoką magnetyzacją i oporem elektrycznym.
■ Asante Bicycle as a Service smart fleets – twórca rowerów bambusowych w ramach programu grantowego rozwija pomysł polegający na budowie inteligentnych flot rowerowych z pełną obsługą.
■ RetroElectro - budowa skuterów elektrycznych wykonanych z recyclingu. Skutery RetroElectro będą pochodziły w 80% ze starych lub zabytkowych skuterów, które poddawane będą renowacji.
■ A new deal for energy consumer- pomysłodawczyni portalu ogarniamprad.pl – portal zajmujących się licytacją cen energii, w ramach programu grantowego wprowadzi dodatkowo licytację „zielonej" energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Podczas finału II etapu jury wybrało spółkę XTPL do reprezentacji Polski na Venture Competition – dorocznym konkursie dla start-upów odbywającym się w trakcie Festiwalu Innowacji. Chroniona zgłoszeniem patentowym technologia XTPL jest innowacyjna w skali globalnej i pozwala na wytwarzanie linii o szerokości 400nm, czyli ponad 100 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku.

W konkursie Venture Competition, który w tym roku odbył się we Frankfurcie udział wzięły start-upy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Szwajcarii, Niemiec, Polski oraz Skandynawii. Nagrodami w konkursie były granty/projekty o wartości 80 i 50 tysięcy euro na rozwój pomysłu oraz 2 x 10 tys. euro na promocję przez firmę PR z Londynu.

Do etapu III zakwalifikowano 5 pomysłodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach i coachingu z zakresu sprzedaży w interencie z wykorzystaniem narzędzi social media oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

17 listopada w ramach programu grantowego Climate-KIC Acceleration Programme na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Konferencja Inwestorska, podczas której zaprezentowało się 9 zespołów projektowych z Polski oraz Niemiec uczestniczących w projekcie.

W wydarzeniu, którego celem było stworzenie możliwości nawiązania współpracy biznesowej między uczestnikami projektu a inwestorami, uczestniczyło 21 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, przedstawicieli VC oraz Aniołów Biznesu, w tym m.in.: Hard Gamma VC, StartHub Poland, Black Swan Fund, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (realizator MIT Enterprise Forum Poland).

Wszyscy uczestnicy programu grantowego otrzymują możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych (Masterclasses), które prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu Harvarda czy doradców inwestycyjnych z Doliny Krzemowej. Dla uczestników projektu udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ostatnie ze szkoleń pn. "Who Needs Investor", które odbyło się w hiszpańskiej Walencji, poprowadził John Mullins - uznany trener ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniejsze szkolenia w ramach cyklu Masterclass to m.in. „Lean Start-up" prowadzone przez Bernharda Doll, Managing Director of Orange Hills GmbH, a także „Design Thinking and Strategic Foresight" prowadzone przez Michaela Shanksa. W tym roku aktywność polskich start-upów w szkoleniach zagranicznych była znacznie większa niż w latach poprzednich.

Sukcesy naszych pomysłodawców
Podczas 65. Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016 zostały przyznane złote medale dla dwójki start-upów uczestniczących w projekcie Climate-KIC. Medale trafiły do Nanoceramics oraz do firmy Textronic z pomysłem MagPlanTex.

Michał Koziołek pomysłodawca Retro Electro oraz Filip Granek pomysłodawca XTPL Sp.z o.o. znaleźli się wśród 30 Kreatywnych Wrocławia. Ze wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców Wrocławia, jurorzy wyselekcjonowali 30 osób i zespołów, które swoją działalnością sprawiają, że Wrocław staje się miejscem niezwykle kreatywnym. Michał Koziołek znalazł się w gronie kreatywnych w kategorii biznes, Filip Granek w kategorii nauka.

This activity has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT) under grant agreement No [FPA2016/EIT/CLIMATE-KIC]. This European body receives support from the Horizon 2020 research and innovation programme.

eit

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00