Wsparcie jest udostępnione w ramach konkursu RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16, realizowanego na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Gmina Wałbrzych, pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP).

Kto może składać wnioski?
Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

  • branża chemiczna i farmaceutyczna;
  • mobilność przestrzenna
  • żywność wysokiej jakości
  • surowce naturalne i wtórne
  • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
  • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Maksymalne dofinansowanie dla projektu:
do 60% wydatków kwalifikujących się doobjęcia wsparciem.

Miejsce składania wniosków:
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW)
ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Termin i sposób składania wniosków
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ i przesyła wraz z załącznikami do IPAW w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 30 marca 2017 r.

Szczegóły naboru są dostępne TUTAJ

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00