Wyraź swoją opinię w sprawie utworzenia dobrowolnego mechanizmu oceny ex ante.


Szanowni Państwo

W swoim komunikacie „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw" z października 2015 r. Komisja Europejska oznajmiła o zobowiązaniu się do wprowadzenia mechanizmu dobrowolnej oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku określonych dużych projektów infrastrukturalnych.

Mechanizm oceny będzie dla państw członkowskich narzędziem wsparcia w procesie wdrażania dużych projektów infrastrukturalnych. W ramach mechanizmu planowane procedury udzielania zamówień publicznych będą sprawdzane pod kątem zgodności z przepisami unijnymi. Oferowane będzie również doradztwo w tym zakresie. Stosowanie mechanizmu oceny powinno doprowadzić do ograniczenia opóźnień pojawiających się na etapie planowania dużych projektów infrastrukturalnych oraz do zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszeń już po rozpoczęciu projektu.

W tym kontekście Komisja zamierza wprowadzić mechanizm oceny ex ante procedur udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych. Składałyby się na niego trzy elementy: punkt Informacyjny, mechanizm powiadamiania oraz mechanizm wymiany informacji.

W związku z powyższym Komisja Europejska zaprasza do wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem internetowego formularza wszystkie Państwa opinie zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w sprawozdaniu podsumowującym.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacja społecznych dotyczących dobrowolnego mechanizmu oceny ex ante. Całość informacji na temat ww. konsultacji znajdziecie Państwo tutaj:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021&lang=pl

EEN - cosme

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00