Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny.

Szanowni Państwo,

Dnia 27 kwietnia 2017 w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny na dofinansowanie projektów:

SCHEMAT 1.2.A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html

SCHEMAT 1.2.B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw
http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/685-1-2-1-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw-konkurs-horyzontalny-2.html

I. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 • Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

 

II. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

 • SCHEMAT 1.2.A - ponad 84,4 mln PLN
 • SCHEMAT 1.2.B – ponad 36,8 mln PLN

 

III. Zasady finansowania projektu


SCHEMAT 1.2.A

 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN

SCHEMAT 1.2.B

 • Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12.000.000 PLN

 

IV. Okres realizacji projektu


SCHEMAT 1.2.A
Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.


SCHEMAT 1.2.B
Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy od udzielenia informacji Beneficjentowi o wyborze projektu do dofinansowania.

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.2 A, 1.2.B można kierować poprzez:


• e – mail: info.dip@umwd.pl
• telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13
• lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

 

dpp

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00