Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące zawierania i form zabezpieczania umów handlowych, w tym dokonywanych droga elektroniczną w dniu 3 lipca 2017r.


Szanowni Państwo

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczawnie Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem dotyczących zawierania i form zabezpieczania umów handlowych, w tym dokonywanych droga elektroniczną, które odbędą się w dniu 3 lipca 2017r. w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie Zdroju.

Zakres konsultacji może obejmować:

  • rola stron w zawarciu umowy w handlu elektronicznym
  • ważność i skuteczność komunikacji elektronicznej
  • elementy procedury zawarcia umowy
  • zabezpieczanie umów handlowych
  • transakcje handlowe pomiędzy konsumentem i kontrahentem - aspekty praktyczne
  • prawo unijne i prawo międzynarodowe
  • rozstrzyganie sporów oraz formy transgranicznego dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych (prawo polskie, prawo unijne i prawo międzynarodowe).

Doradztwo będzie prowadził Pan mec. dr Marek Zalisko radca prawny, który specjalizuje się w unijnym prawie cywilnym procesowym i obrocie prawnym z zagranicą, prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Zajmuje się obsługą bieżącą krajowych, zagranicznych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor publikacji z zakresu unijnego prawa cywilnego procesowego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 45 minutową, bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesłać na Formularzu Zgłoszeniowym

do dnia 27 czerwca 2017r

Poczta, e-mailem, faksem lub dostarczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych/Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl
fax: 74 64 80 423

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z tym

proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Kontakt:
Marek Stankiewicz
marek.stankiewicz@darr.pl
tel. 74 64 80 446

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

een1

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00