Zadaniem eksperta będzie przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje).

Nabór jest prowadzony przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działającą jako Partner przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje"

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - O Ś W I A D C Z E N I E

Załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Załącznik nr 4 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 lipca 2017 roku

bon

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00