Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem nt. ryzyka w transakcjach eksportowych w dniu 9 listopada 2017r.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem dotyczących ryzyka w transakcjach eksportowych. Ponadto w trakcie konsultacji będzie można również porozmawiać na temat strategii eksportowej jako element strategii rozwoju firmy. Konsultacje odbędą się w dniu 9 listopada br. w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju.

Zakres konsultacji obejmować może:

 • akty prawne regulujące obrót międzynarodowy (prawo wspólnotowe, międzynarodowe, prawo handlowe, zwyczaje handlowe) / soft-law w prawie kontraktów międzynarodowych (zasady UNIDROIT, PECL, FIDIC) - prawo właściwe w obrocie międzynarodowym
 • właściwe zawieranie umów - forma, język umowy - jurysdykcja prawna – obowiązki i prawa stron - prawidłowa reprezentacja stron w umowie - kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego
 • zabezpieczenie płatności w transakcjach międzynarodowych - zasady ustalania warunków płatności, preferowane warunki płatności dla eksportera, ubezpieczenie należności, factoring, akredytywa, preferencyjne narzędzia zabezpieczenia płatności w handlu międzynarodowym
 • znaczenie eksportu dla firmy / ocena możliwości eksportowych
 • ustalenie potrzeb informacyjnych związanych z eksportem oraz źródła ich pozyskiwania (raporty handlowe, informacje branżowe, analiza rynku)
 • działania wewnątrz firmy związane z przygotowaniem do eksportu
 • ocena poszczególnych ryzyk związanych z działalnością eksportową
 • badanie wiarygodności klienta
 • jak zbudować plan rozwoju eksportu firmy
 • strategie wchodzenia na wybrany rynek / praktyczne przykłady
 • formy ekspansji na rynki zagraniczne/koszty/organizacja
 • strategia produktu/dystrybucji/ceny jako elementy strategii eksportowej
 • narzędzia promocji eksportu / specyfika poszczególnych rynków – narzędzia
 • certyfikacja i standaryzacja towarów w procesie działalności eksportowej (wymogi krajowe i międzynarodowe)

Doradztwo poprowadzi Pan Łukasz Żak z firmy „ŻAK LEGAL SUPPORT OFFICE", prawnik – specjalista ds. prawa gospodarczego, od wielu lat specjalizujący się w tematyce transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, współpracy zagranicznej przedsiębiorstw oraz w zakresie prawa gospodarczego.

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę, podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

do dnia 3 listopada 2017r.

pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:
Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl,
faks: 74 64 80 451

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Kontakt:
Aleksandra Kucharska
aleksandra.kucharska@darr.pl
Tel. 74 64 80 423

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00