Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej obejmująca administrowanie i utrzymanie strony internetowej na potrzeby projektu", „Dolnośląski Bon na Innowacje".

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.12.2017r. do godziny 12:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A 205/206) lub przesłać listownie na adres zamawiającego: Dolnośląska Agencja rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój lub na adres poczty elektronicznej: eic@darr.pl

Dokumenty związane z postępowaniem:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Formularz oferty w formie edytowanej

______________________________________________________________________________________

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

________________________________________________________________________________

 

bon

DBnI

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00