Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji ekspertów.

Ekspertom zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje) w następujących dziedzinach:

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
  • Mobilność przestrzenna,
  • Żywność wysokiej jakości,
  • Surowce naturalne i wtórne,
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
  • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska".

bonnainnowacjeekspert

Pełna treść OGŁOSZENIA jest dostępna tutaj >>>

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje" (wersja z dnia 22 listopada 2017 roku)

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - O Ś W I A D C Z E N I E

Załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Załącznik nr 4 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje" - Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
z dopiskiem na kopercie: >>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Dolnośląskiego Bonu na Innowacje" w dziedzinie/dziedzinach ......... << w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 1 lipca 2018 roku.

Dodatkowych informacji udziela Marek Stankiewicz pod numerem telefonu: 74 64 80 446, e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00