Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Letniej Szkoły Innowacji.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), która umożliwi przede wszystkim:

 • wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych;
 • integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób i instytucji;
 • rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych;
 • promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności głównie w wymiarze regionalnym;
 • współpracę pomiędzy czterema środowiskami mającymi wpływ na rozwój innowacyjności: ośrodkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji publicznej.

Wiodącym zagadnieniem, jakie zostanie poruszone w tegorocznej edycji Szkoły Letniej Innowacji jest: "Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - współpraca w zakresie B+R" - w szczególności:

 • Przedsiębiorczość innowacyjna i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • Finansowanie innowacji w małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstwach;
 • Współpraca z administracja publiczną w planowaniu i rozwoju polityki innowacyjnej;
 • Zarządzanie procesami biznesowymi i innowacyjnymi w sektorze MSP;
 • Skuteczność wsparcia środkami publicznymi i prywatnymi w zakresie trwałości powstających spółek innowacyjnych;
 • Innowacyjna polityka regionalna i wsparcie rozwoju sektora MSP;
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małym i średnim przedsiębiorstwie;
 • Kreowanie współpracy pomiędzy MSP i ośrodkami naukowo-badawczymi;
 • Rola ośrodków wsparcia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw opartych na wiedzy.

Wiodącym elementem Szkoły Letniej Innowacji jest Kuźnia Nowych Pomysłów, skierowana do doktorantów, osób zarządzających projektami i młodych doktorów, pozwalająca zaprezentować programy badawcze i wyniki zrealizowanych badań w temacie wiodącym: "Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - współpraca w zakresie B+R".

Wymiernym rezultatem seminarium będą publikacje, przygotowane na bazie materiałów i wyników dyskusji, wydane w czasopismach i zeszytach naukowych.

Informacje organizacyjne:

 1. Miejsce – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu należy przesyłać do Biura SOOIPP do 15.08.2018r.
 3. Wpisowe dla uczestników Szkoły wynosi 600 zł (bez względu na długość pobytu). Opłata powinna zostać wpłacona do 31.08.2017r. na konto: Bank Zachodni WBK IV/O Poznań 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530, tytuł przelewu: SLI 2018 – imię i nazwisko

Wpisowe jest przeznaczone na sfinansowanie SLI 2018, a przede wszystkim kosztów publikacji.

Koszt noclegu ze śniadaniem w Hotelu Uniwersyteckim UMK:

 • jednoosobowy pokój –120 zł/os., w segmencie 100 zł/os., doktoranci 65 zł/os.;
 • dwuosobowy pokój w segmencie 170 zł/pokój – doktoranci 120 zł/pokój.
 • Rezerwację miejsca oraz koszty noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Szkoły Letniej Innowacje 2018 materiały seminaryjne, wyżywienie i dobrą atmosferę.

Plan publikacji jest następujący:
31.08.2018 – nadsyłanie artykułów;
31.08.2018 – termin płatności za udział w SLI 2018.
Wydanie publikacji - pierwszy kwartał 2019.

Sekretariat Szkoły Letniej Innowacji 2018:
Sprawy organizacyjne:
Sylwia Wyganowska, tel. 503 075 167, email: biuro@sooipp.org.pl
Sprawy naukowe:
prof. dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: zbm.wz@uni.lodz.pl

Więcej informacji TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy do Torunia!

sooip

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00