Informujemy, że zmianie uległy dokumenty, dotyczące do naboru Wniosków o przyznanie Grantu w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje".

Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje"

Załącznik do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Formularzy złożonych przed 25 maja 2018 roku)

Umowa o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje"

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY NA POTRZEBY UDZIAŁU W PROJEKCIE DOLNOSLASKI BON NA INNOWACJE (Załącznik nr 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje")

Obecnie obowiązujące dokumenty są do pobrania z witryny internetowej projektu (http://www.dolnoslaskibon.pl/dokumenty-do-pobrania/) oraz DARR S.A. (http://www.darr.pl/pl/1216-drugi-nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantu-w-ramach-projektu-pn-dolnoslaski-bon-na-innowacje.html).

bon01

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b. Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację".

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00