Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaprasza na konferencje.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w imieniu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zaprasza na konferencje pt.: „Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces"

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o konkursach na dotacje unijne wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki.
Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych projektów finansowanych z programów RPO Dolny Śląsk.
Mamy nadzieję, że konferencja przybliży uczestnikom także możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem w obszarze B+R.

Konferencja jest skierowana do przedsiębiorców i przedstawicieli Instytucji :
• Agencje Rozwoju Regionalnego
• IOB
• Izby i stowarzyszenia gospodarcze
• Ośrodki szkoleniowo-konsultingowe
• Jednostki badawczo rozwojowe
• Związki i zrzeszenia pracodawców
• SSE
• Organizacje pozarządowe
• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
• Centra Transferu Technologii
• Parki technologiczne
• Centra przedsiębiorczości akademickiej
• studenci

DATA i MIEJSCE: 5 października 2018 roku we Wrocławiu w Hotelu Scandic, przy ul. W. Bogusławskiego 10.

Zapisy należy dokonywać od dnia 17 września br., przez stronę internetową DIP : http://dip.dolnyslask.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach.html

 

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00