Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia o wynikach naboru na Partnera projektu, realizowanego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).

W konkursie uczestniczył 1 oferent.

Komisja Konkursowa oceniła ofertę, złożoną przez oferenta pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze Partnera projektu oraz Załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia o naborze na Partnera projektu.

Oferta została sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w ogłoszeniu o naborze Partnerów oraz odpowiednich załączeniach do ogłoszenia.

Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert, otrzymała 80 punktów w ramach oceny merytorycznej.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru następującego oferenta, który złożył ofertę nr 1 na Partnera projektu:

OTREK Training and Consulting Sp. z o. o.
Ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00