W dniu 15.10.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do Projektu na wsparcie usług rozwojowych (szkoleniowych) dla osób pracujących, jak i bezrobotnych, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć/podnieść kwalifikacje zawodowe.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje od sierpnia 2018 roku projekt w Partnerstwie pn. „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej-II edycja" (WZAW 2). W ramach Projektu oferujemy wsparcie finansowe dla uczestnika poprzez pokrycie ze środków projektu od 85 % do 95 % kosztów wybranej usługi szkoleniowej – proponowane wsparcie średnio do 7000 zł na jednego Uczestnika .

15 .10. 2018 r. - TERMIN ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI – osoby zainteresowane zapraszamy do udziału i złożenia Formularza Zgłoszeniowego osobiście w siedzibie Lidera lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Lidera (Petra Consulting )
http://wzaw.petraconsulting.pl/

Wsparcie skierowane jest dla osób zamieszkałych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej: Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski (Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica - miasto oraz gmina wiejska, Świebodzice, Żarów), kamiennogórski (Kamienna Góra - miasto oraz gmina wiejska, Lubawka), kłodzki (Nowa Ruda - miasto oraz gmina wiejska).

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – lipiec 2020.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Projekt jest realizowany w Partnerstwie przez:

Pliki do pobrania

Osoba do kontaktu w sprawie działań, procesu wsparcia w ramach Projektu :

Mariola Stanisławczyk - Kierownik Centrum Projektów Rozwoju Regionalnego
tel. 607 755 900 lub tel. (74) 648 04 11;
e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl - Koordynator działań projektowych w DARR S.A.

Cel projektu: Celem projektu Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej -II edycja jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze ZIT AW, w tym podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych zamieszkujących na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ścieżka udziału – 4 etapowy proces :

 • Rekrutacja- zgłoszenie zainteresowania udziałem w projekcie ( wypełnienie Formularza zgłoszeniowego)
 • Spotkanie Uczestnika z doradcą zawodowymprzygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego – wybór usługi szkoleniowej z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
 • Udział w wybranej usłudze szkoleniowej - rozwój kompetencji: kursy zawodowe (KKZ), umiejętności zawodowych (KUZ), podwyższające kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania – oferujemy wsparcie finansowe w ramach projektu poprzez pokrycie od 85 % do 95 % kosztu udziału w kursach zawodowych. Kursy są indywidualnie wybrane przez Uczestnika zgodnie z potrzebami własnymi, kompetencjami oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy .
 • Coaching kariery - wsparcie w realizacji rozwoju zmian w aspekcie zawodowym.

Uczestnicząc w projekcie dodatkowo będzie można otrzymać zwrot kosztów dojazdu i ewentualnego zakwaterowania podczas szkoleń.

Odbiorcy wsparcia – „Uczestnik Projektu" to osoba spełniająca łącznie 4 poniższe kryteria:

 • w wieku 18+,
 • pracująca lub niepracujące,
 • zamieszkująca na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • nieucząca się,

Rekrutacja : zgłosić się może każda osoba spełniająca kryteria Uczestnika Projektu, jednak dodatkowe punkty premiujące w procesie rekrutacji są dla osób:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych, tzn. posiadające wykształcenie do poziomu wykształcenia średniego,
 • po 50 roku życia.

Łącznie projektem objętych zostanie 600 osób [K 324, M 276].

Rekrutacja - od 15. 10. 2018 r.

Rekrutacja będzie trwała w trybie ciągłym w okresie projektu do wyczerpania miejsc! – mamy tylko 600 miejsc!!
Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE na niżej zamieszczonych formularzach, w wersji papierowej i muszą być przekazane :
OSOBIŚCIE lub TRADYCYJNA POCZTĄ na adres :
Petra Consulting, ul. Broniewskiego 65 B (lokal nr 19); 58-309 Wałbrzych
na kopercie proszę umieścić dopisek: " Rekrutacja WZAW II„

Poniżej zamieszczono dokumenty rekrutacyjne zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce „Rekrutacja" na stronie Projektu : http://wzaw.petraconsulting.pl/

Na co należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo zgłosić się do Projektu?

 1. Należy zapoznać się z Regulaminem projektu
 2. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest poprawne i czytelne wypełnienie oraz podpisanie, przesłanie lub dostarczenie papierowej wersji jako KOMPLETU czterech poniżej dokumentów do biura Lidera :

KOMPLET

 • Formularza Zgłoszeniowego (Załącznik nr 1)
 • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Załącznik nr 3)
 • Oświadczenia o posiadaniu niskich kwalifikacji (Załącznik nr 4) – jeśli dotyczy

Informacji na temat formularzy, zasad wypełniania , procesu rekrutacji do projektu udziela Pani Romana Kolasińska : tel. 727 000 096; e-mail: romana@petraconsulting.pl (zespół Lidera)

PLIKI DO POBRANIA DO ETAPU REKRUTACJA
(strona _zakładka_REKRUTACJA_ http://wzaw.petraconsulting.pl/ )

Kontakt /Lider Partnerstwa :
PETRA CONSULTING , UL. BRONIEWSKIEGO 65B, 58-309 WAŁBRZYCH

Koordynator Projektu - Sara Lewandowska - tel. 507 057 730
tel./fax (74) 664 79 59 e-mail: sara@petraconsulting.pl

Specjalista ds. rekrutacji - Romana Kolasińska - tel. 727 000 096
e-mail: romana@petraconsulting.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00