Zapraszamy do udziału w ankiecie nt. korzystania z funduszy UE w programie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza dolnośląskich MŚP do udziału w ankiecie, dotyczącej zainteresowania korzystaniem z funduszy UE w programie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczy w pracach nad nowym Programem współpracy transgranicznej Interreg pomiędzy Polską a Republiką Czeską  na lata 2021-2027.

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem tematycznym Programu aktualnie badany jest potencjał współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu. Chcielibyśmy poznać opinię dolnośląskich MŚP dotyczącą zainteresowania korzystaniem z funduszy UE w programie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli poznać zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w transgranicznych projektach współpracy.

We wstępie do ankiety znajduje się krótka informacja o warunkach programowych precyzująca  zasady korzystania z funduszy UE w ramach programów transgranicznych, szczególnie pomocna osobom, które do tej pory nie miały styczności z programami transgranicznymi. 

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://bit.ly/2oNWkI0

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 8.11.2019r.

W przypadku pytań pomocą służy zespół Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD:

Sebastian Pacyna, Sebastian.pacyna@dolnyslask.pl, tel. 74 667 09 91

Ilona Kwiecińska, Ilona.kwiecinska@dolnylslask.pl, tel. 74 667 09 90,

Julia Maszczak, Julia.maszczak@dolnyslask.pl, tel. 71 776 92 89

Ankieta jest prowadzona przez Instytucję Zarządzającą w/w Programem tj. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej we współpracy z polskimi partnerami.

Ankieta jest anonimowa i ma charakter opiniotwórczy.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety, mamy nadzieję, iż uzyskane odpowiedzi pozwolą na określenie priorytetów na nowy okres programowania dla polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, z których przedsiębiorcy z polsko-czeskiego pogranicza będą mogli korzystać.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00