Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem nt. „Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce i delegowania za granicę– regulacje prawne i rozwiązania w praktyce". w dniu 19 listopada 2019r.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem nt.: „Zatrudnienie cudzoziemca w kontekście pracy w Polsce i delegowania za granicę – regulacje prawne i rozwiązania w praktyce". Konsultacje odbędą się w dniu 19 listopada br. w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju.

śtp

Zakres konsultacji obejmować może:

Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP –w odniesieniu do:

 • obywateli Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG
 • obywateli państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi) m.in. mały ruch graniczny, ruch bezwizowy, ruch wizowy, zezwolenie na pobyt /karta pobytu, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenie na pobyt stały, Karta Polaka,

Regulacje prawne oraz procedury administracyjne dotyczące legalizacji pracy podejmowanej przez cudzoziemców w Polsce

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców - „procedura oświadczeniowa"
 • zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę sezonową
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków

Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej
 • warunki pracy i płacy

Jakie dokumenty są niezbędne do legalnego zatrudnienia w Polsce – analiza przypadków
Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP

Zobowiązania podatkowe cudzoziemców

 • PESEL czy NIP – jako numer identyfikacji podatkowej
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce

 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego
 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców
 • świadczenia emerytalne i rentowe
 • możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne przez cudzoziemców (np. świadczenie 500 +)

Delegowanie cudzoziemców za granicę (m.in. Niemcy, kraje Skandynawskie)

 • wymagania prawne dotyczące delegowania pracowników do krajów UE szczególne procedury dla cudzoziemców

Doradztwo poprowadzi Pan Łukasz Żak z firmy „ŻAK LEGAL SUPPORT OFFICE", prawnik – specjalista ds. prawa gospodarczego, od wielu lat specjalizujący się w tematyce transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, współpracy zagranicznej przedsiębiorstw oraz w zakresie prawa gospodarczego.

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę, podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

do dnia 14 listopada 2019r

pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl,
faks: 74 64 80 451

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network

Klauzulą informacyjną RODO

 

Kontakt:
Aleksandra Kucharska
aleksandra.kucharska@darr.pl
Tel. 74 64 80 423

śtp 2

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00