Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitało-wych docelowo będzie dotyczyć większości przedsiębiorstw. Oznacza to, że PPK staną się jednym z ważnych elementów krajowego syste-mu emerytalnego, a zarazem istotnym elemen-tem pakietu świadczeń pracowniczych.

Jak każdy nowy program, Pracownicze Plany Ka-pitałowe—PPK rodzą z pewnością wiele pytań, wątpliwości i wyzwań typu:

  • w jaki sposób wybrać instytucję finansową, któ-ra będzie zarządzała PPK?
  • czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe?
  • jak informację o PPK przedstawić pracownikom?

PPK2-rektangle-Wroclaw-2

Odpowiedzi na te pytania uzyskają Państwo pod-czas konferencji, która odbędzie się 28 listopada br. w hotelu Novotel we Wrocławiu Centrum przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Organizatorem konferencji jest redakcja dzienni-ka „Rzeczpospolita" oraz Gazety Giełdy i Inwesto-rów „Parkiet".

Podczas konferencji zaprezentowane zostają praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania PPK. Dzięki wiedzy i doświadczeniu prelegentów będą Państwo mogli poznać zasady tworzenia Pla-nów, dowiedzieć się w jaki sposób wybrać instytu-cję zarządzającą, jak również rozstrzygnąć kwe-stie prawne i podatkowe, związane z uruchomieniem i działaniem PPK.

Dopełnieniem spotkania będą krótkie prezentacje renomowanych instytucji finansowych, planujących zarządzać PPK.

Uczestnictwo w konferencji powinno pozwolić na sprawne wdrożenie PPK w Państwa firmie.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Rejestracja do udziału w konferencji jest możliwa poprzez stronę internetową:

https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1434-ppk-przewodnik-pracodawcy

patron wydarzenia

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00