Inicjatywa „SME FEEDBACK" – Przedsiębiorco wypowiedz się.

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.


Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane w jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@darr.pl

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

Konsultacje publiczne KE w sprawie usług pośrednictwa online.

Komisja Europejska potrzebuje sugestii, w jaki sposób platformy internetowe i wyszukiwarki mogą wyjaśnić, dlaczego firma pojawia się w wynikach wyszukiwania.

Rozporządzenie KE Promowanie uczciwości i przejrzystości internetowych usług pośrednictwa dla użytkowników biznesowych zawiera pierwsze w historii zasady dotyczące uczciwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i handlowców na platformach internetowych. Usługi pośrednictwa online, takie jak rynki e-commerce, sklepy z aplikacjami, internetowe biura podróży, a także wyszukiwarki, będą musiały określić główne parametry określające ranking wyników wyszukiwania.

Komisja opracowuje wytyczne, które pomogą usługom pośrednictwa online i wyszukiwarkom zrozumieć ten obowiązek, zanim zacznie on obowiązywać w dniu 12 lipca 2020 r. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do przedstawienia sugestii dotyczących tego, co te wytyczne powinny osiągnąć, oraz do udostępnienia wszelkich przykładów lub najlepszych praktyk.

Możliwość wzięcia udziału w ankiecie oraz więcej informacji na jej temat jest na stronie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-online-survey-ranking-transparency-guidelines-framework-eu-regulation. Ankieta dostępna jest w języku angielskim.

Więcej informacji na temat rozporządzenia można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/business-business-trading-practices

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Biorąc udział w ankiecie, zgadzasz się że będziemy przetwarzać Twoje odpowiedzi zgodnie z naszą specjalną polityką prywatności. Będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje odpowiedzi do czasu zakończenia oceny. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione publicznie. Twoje dane będą ściśle zanonimizowane, a jedynie anonimowe dane będą udostępniane Komisji Europejskiej. Zapytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystania danych osobowych przez PPMI można przesyłać na adres personaldata@ppmi.it

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowaniu Wspólnego Rynku!

Formularz zgłoszenia problemu

 

 

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług sieci Enterprise Europe Network, prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network

Klauzulą informacyjną RODO

 

een darr ec

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00