Czy reprezentujesz MŚP, które otrzymało Seal of Excellence w ramach SME Instrument H2020? Twoje MŚP może skorzystać ze wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Komisja Europejska dostrzega istotne znaczenie w zakresie ochrony własności intelektualnej dla promowania innowacji i zwiększania konkurencyjności europejskich MŚP. Aby wspierać ochronę własności intelektualnej w MŚP zostało powołane konsorcjum IPA4SME, które składa się z CARSA (Centrum Liderów i Koordynacji), Uniwersytetu w Alicante i GOPAcom.

Konsorcjum IPA4SME oferuje MŚP następujące usługi:

  1. Wstępną diagnostykę obecnego stanu ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo może otrzymać bezpłatną analizę ekspercką istniejących zasobów technologicznych i wiedzy MŚP wraz ze spersonalizowaną strategią biznesową w zakresie ochrony własności intelektualnej.
  2. Współfinansowanie ochrony własności intelektualnej.

Przedsiębiorstwo może otrzymać częściowy zwrot kosztów związanych z procesem rejestracji własności intelektualnej. Wsparcie to będzie świadczone za pośrednictwem: Refundacji opłat poniesionych przed Europejskim Urzędem Patentowym. Za każde zgłoszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego beneficjent otrzymuje 75% dofinansowania do opłaty zgłoszeniowej, ograniczone limitem 2 500 EUR za zgłoszenie patentowe. Jeden beneficjent może uzyskać dofinansowanie maksymalnie na 5 opłat zgłoszeniowych.

Refundacji opłat wynikających z usług rzecznika patentowego w zakresie ochrony własności intelektualnej. Za każdy proces składania wniosku patentowego beneficjenci otrzymają 50% dofinansowania do kosztów usług prawnych. Dofinansowanie ograniczone jest limitem do 2 000 EUR. Rzecznik patentowy reprezentujący beneficjenta musi być uprawniony do działania przed Europejskim Urzędem Patentowym. Nie ma ograniczenia w liczbie wniosków o refundację usług prawnych, ale każdy wniosek musi być powiązany z unikalnym procesem składania wniosku patentowego.

Kto może kwalifikować się do dofinansowania?
Konsorcjum IPA4SME zapewnia wsparcie finansowe i eksperckie w zakresie ochrony własności intelektualnej dla MŚP, które otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument H2020. Wsparcie może wynosić nawet do 15 000 EUR!

Aby kwalifikować się do dowolnej usługi wsparcia wnioskujące MŚP musi spełnić następujące wymagania:

  1. Otrzymać Seal of Excellence w ramach SME Instrument H2020, nie wcześniej niż trzy lata przed datą zakończenia naboru w ramach IPA4SME.
  2. Spełniać kryteria wynikające z definicji MŚP, tzn.: zatrudniać nie więcej niż 250 osób, osiągać roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów EURi/lub roczny bilans nie przekraczający 43 milionów EUR.
  3. Wsparcie w zakresie współfinansowania ochrony własności intelektualnej dostępne jest dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie UE oraz państwach objętych programem COSME
  4. Wsparcie w zakresie wstępnej diagnostyki obecnego stanu ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie dostępne jest dla przedsiębiorców zarejestrowanych w jednym z następujących krajów: Austria, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Hiszpania i Szwecja.

Jak aplikować o wsparcie?
Zasady aplikowania o wsparcie zostały opisane poniżej w trzech krokach.

  1. Należy wejść na stronę systemu składania wniosków IPA4SME i dokonać rejestracji.
  2. Po zakończeniu rejestracji należy zalogować się do systemu składania wniosków IPA4SME. Następnie wybrać aktywne ogłoszenie o naborze, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć następujące dokumenty: Certyfikat Seal of Excellence oraz Evaluation Summary Report
  3. Proces aplikowania kończy się akceptacją warunków uczestnictwa oraz kliknięciem przycisku Submit

Zapraszamy do skorzystania z pomocy ośrodka Enterprise Europe Network w zakresie aplikowania do IPA4SME

Szczegółowych informacji udziela
Tomasz Charkot
tel.:74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług sieci Enterprise Europe Network, prosimy o zapoznanie się:

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network

Klauzulą informacyjną RODO

 

een darr ec

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00