Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

1 kwietnia br. uruchamiamy nowy, udoskonalony konkurs na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR. Sieć Otwartych Innowacji to projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania.

Zwiększona wartość pomocy de minimis!

Najważniejszą zmianą jest zwiększenie intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia wzrośnie we wszystkich województwach. Najbardziej odczuwalne będzie to dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, gdzie wysokość wsparcia w ramach pomocy de minimis wzrośnie do 80 proc. (przy dotychczasowych 35 proc.). W pozostałych województwach wartość pomocy de minimis odtąd będzie wynosić 85 proc. Przedsiębiorca nadal będzie miał możliwość wyboru jednej z form wsparcia: pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Ustalenie minimalnej kwoty dofinansowania

Dotąd minimalna wielkość projektu, z jakim przedsiębiorca mógł aplikować o grant była określana na podstawie kosztów kwalifikowalnych i wynosiła 100 tys. zł. Od 1 kwietnia 2020 roku, w ramach konkursu na transfer technologii, wprowadzona zostanie minimalna kwota dofinansowania i będzie wynosić 150 tys. zł. Przedsiębiorcy nadal będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

Zmiany w dokumentacji projektowej

Istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie też znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych w ramach konkursu. Zmianom ulegnie załącznik dotyczący części finansowej wniosku o powierzenie grantu. Będzie bardziej przejrzysty, tak by jego uzupełnienie było jak najbardziej intuicyjne.

Przedsiębiorcy poszukują finansowania na zakup innowacyjnego IP

ARP wsłuchuje się w potrzeby przedsiębiorców, działamy dynamicznie, stąd chociażby zmiany dokonane w trakcie wcześniejszego naboru w zakresie redefiniowania dawcy technologii czy wydłużenia naboru wniosków o 3 miesiące. Tylko w ubiegłym konkursie wpłynęło do nas blisko 150 projektów, z różnych branż od big data, ecommerce, telemedycyny, inteligentnego i energooszczędnego budownictwa po automatyzację i robotyzację procesów technologicznych. Chcemy zapewnić ciągłość w naborze wniosków w projekcie SOI, dlatego już od 1 kwietnia startujemy z nowym konkursem i nie jest to Prima Aprilis - zapewnia dyrektor Bartosz Sokoliński.

Konkurs będzie podzielony na rundy miesięczne i będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji: https://siecotwartychinnowacji.pl/

soi

arp

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00