Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń wadialnych.

Szanowny Państwo,

W związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, wywołanym epidemią SARS - CoV - 2, pragniemy poinformować, że DFG posiada w swoim portfolio produkt, który stanowić może jedno z narzędzi poprawy płynności firm z sektora MMSP - poręczenie zapłaty wadium.

Zgodnie, bowiem, z postanowieniami Art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wadium może być wnoszone w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, takie jak DFG. Dzięki temu, przedsiębiorca startujący w postępowaniach przetargowych ma możliwość, m.in.:

 • przeznaczenia posiadanych środków finansowych na inne cele;
 • wzięcia udziału w wielu przetargach jednocześnie, bez konieczności korzystania z własnych środków finansowych lub posiadania gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych).

Wadia

Chcesz wziąć udział w przetargu, ale nie chcesz zamrażać gotówki? Nie posiadasz wolnych środków na wpłatę wadium? A może chcesz wziąć udział w wielu przetargach jednocześnie?

Zamiast wpłacać gotówkę, weź poręczenie w wysokości do 100% wadium

 • poręczenie zastępuje wadium w formie pieniężnej
 • skuteczność poręczenia – taka sama jak wadium w gotówce
 • to szybkie i tanie zabezpieczenie wymagane przy udziale w przetargu

Oferta

Oferujemy poręczenia wadialne w wysokości do 100% wadium.

Pojedyncze poręczenie

 • do 500 tys. zł
 • na okres do 90 dni

Pakiet poręczeń wadialnych

 • pakiet poręczeń wadialnych – łączny limit poręczeń wadialnych o jakie można wnioskować:

do wykorzystania przez okres 12 miesięcy

do wysokości 1 mln zł

Korzyści

Korzyści poręczenia wadialnego

 • Nie musisz wpłacać i zamrażać gotówki w formie wadium
 • Możesz wziąć udział w wielu przetargach jednocześnie
 • Atrakcyjna cena
 • Szybka decyzja

Dla kogo

Poręczenie wadialne udzielane jest za podmioty:

 • przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • od których organizator przetargu wymaga wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium

Udzielamy poręczeń przedsiębiorcom, którzy:

 • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa dolnośląskiego

Procedura

1. Wnioski o poręczenie można składać w ramach pakietu poręczeń wadialnych.1. Wniosek o pakiet poręczeń

Złożenie wniosku o pakiet poręczeń wadialnych wraz z dokumentami, które są wymagane do przeprowadzenia analiz

2. Analiza

Merytoryczna i formalno-prawna analiza złożonego wniosku, którą przeprowadza Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Czas: do 3 dni roboczych

3. Decyzja

Wydanie decyzji o przyznaniu pakietu poręczeń wadialnych

4. Wniosek o poręczenie

Złożenie wniosku o poręczenie wadialne do konkretnego przetargu wraz z dokumentami, które są wymagane do przeprowadzenia analizy

5. Analiza

Merytoryczna i formalno-prawna analiza złożonego wniosku, którą przeprowadza Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Czas: 1 dzień roboczy

6. Decyzja

Wydanie decyzji o przyznaniu poręczenia wadialnego do konkretnego przetargu

 

Więcej informacji: https://dfg.pl/poreczenia-wadialne/

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00