Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020.

Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami w związku z pandemią COVID 19 oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. Turystyki i krajoznawstwa;
 10. Promocji i organizacji wolontariatu;
 11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 15. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

Termin naboru wniosków: 28 kwietnia 2020r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.malegranty.pl.
Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl
i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl

Artykuł powstał w ramach działania ośrodka Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci wspierającej MSP, która świadczy kompleksowe i bezpłatne wsparcie, m.in.:

 • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
 • usługi w zakresie transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID 19 zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w ramach cyklu - Kodeks MŚP na czas lockdownu w światowym biznesie: http://www.darr.pl/pl/1375-kodeks-msp-na-czas-lockdownu-w-swiatowym-biznesie.html

Więcej informacji:
Aleksandra Kucharska
Email: Aleksandra.kucharska@darr.pl
Enterprise Europe Network

een1

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00