Programy gminnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w czasie COVID-19 na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przedsiębiorcy dotknięci konsekwencjami koronawirusa COVID-19 mogą na czas trwania stanu pandemii ubiegać się o różnego rodzaju instrumenty wsparcia w ramach pakietów pomocowych oferowanych przez lokalne JST na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Poniżej prezentujemy przykłady gminnych programów dedykowanych MŚP.

solution

Gmina Wałbrzych
Z czterech filarów pakietu pomocowego „Wałbrzych pomaga przedsiębiorcom" oferowanego przez Gminę Wałbrzych mogą skorzystać mikro oraz mali przedsiębiorcy, w tym również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Szczególnie traktowane będą podmioty, których działalność została objęta całkowitym zakazem prowadzenia działalności na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. m.in. działalności: związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi; usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej; związanej z prowadzeniem usług hotelarskich oraz polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów.
Wsparcie oferowane przez Gminę to m.in. odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych (o 50%, 75% lub 90%); odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie czynszu dzierżawy; odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości; a także zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na specjalnie dedykowaną infolinię: Tel. 74 66 55 293, 74 66 55 365 (czynna w godz. 7.30 – 15.30) bądź wysyłając pytanie na adres: pomocfirmom@um.walbrzych.pl. Dodatkowe warunki wsparcia na http://gospodarka.um.walbrzych.pl/node/6147.

Gmina Szczawno-Zdrój
Z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 roku lub przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój. Ponadto firmy mogą ubiegać się o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym za kwiecień i maj 2020 roku. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 74 849 39 12, a wzory wniosków są dostępne pod linkiem: http://www.szczawno-zdroj.pl/ulgi-podatkowe-wnioski-do-pobrania/71 .

Gmina Świdnica
W ramach pakietu pomocowego dla świdnickich przedsiębiorców, firmy mogą skorzystać z: odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia całości albo w części należności pieniężnych z tytułu najmu lokali użytkowych zgodnie z warunkami przedstawionymi na http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11998,ulgi-lokale-uzytkowe.html, bądź zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach warunków, które można znaleźć pod linkiem: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-terminu-platnosci-umorzenie.html. Udzielona pomoc stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Gmina Lubawka / Gmina Mieroszów
W obu Gminach przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne stawki czynszów najmu lokali użytkowych należących do miast. W Gminie Lubawka przedsiębiorcy mogą ubiegać się o szczególną stawkę czynszu w kwocie 1zł netto w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2020r (http://um.lubawka.eu/news/article/gmina/3/12827). W Gminie Mieroszów najemcy mogą liczyć na zastosowanie stawki czynszu miesięcznego w wysokości 1 zł/m2 netto powierzchni lokalu za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br. (https://mieroszow.pl/aktualnosci/13908/).

Artykuł powstał w ramach działania ośrodka Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci wspierającej MSP, która świadczy kompleksowe i bezpłatne wsparcie, m.in.:

  • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
  • usługi w zakresie transferu technologii.

W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID 19 zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w ramach cyklu - Kodeks MŚP na czas lockdownu w światowym biznesie: http://www.darr.pl/pl/1375-kodeks-msp-na-czas-lockdownu-w-swiatowym-biznesie.html

Szczegółowych informacji udziela:
Karolina Sobocińska
Enterprise Europe Network
E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

 

een1

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00