W związku z trwającą pandemią koronawirusa coraz więcej dolnośląskich przedsiębiorców zmuszonych jest do ograniczenia lub nawet zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.

Problem ten w szczególny sposób dotyka mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które ze względu na swoje ograniczenia kapitałowe i organizacyjne nie są w stanie poradzić sobie w pełni z negatywnymi skutkami pandemii bez pomocy publicznej.

Właśnie z myślą o dolnośląskich MŚP, borykających się z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa została zaktualizowana i poszerzona oferta preferencyjnych pożyczek, których część stanowi element Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Oferta preferencyjnych pożyczek daje przedsiębiorcom możliwość nie tylko kontynowania bieżącej działalności, ale również pozwala nadal realizować wcześniej rozpoczęte inwestycje. Instrumentem, który powstał przede wszystkim po to, aby niwelować negatywne skutki lockwodnu w sektorze MŚP, jest Pożyczka Płynnościowadedykowana łagodzeniu skutkom epidemii COVID-19. Pożyczka ta adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, a które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). MŚP mogą otrzymać maksymalnie 180 000 zł pożyczki i przeznaczyć otrzymane środki na pokrycie stałych miesięcznych wydatków. Okres spłaty pożyczki został określony jako maksymalnie 60 miesięcy z możliwością uzyskania dodatkowych 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Dobra wiadomość dla dolnośląskich MŚP to fakt, że istnieje możliwość otrzymania pożyczki z oprocentowaniem już od 0%.

Instytucje udzielające Pożyczki Płynnościowej – dedykowanej COVID-19 w województwie dolnośląskim:

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Również finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa służy Regionalna Pożyczka Obrotowa, która adresowana jest do MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o 300 000 zł pożyczki, której oprocentowanie się zaczyna się od poziomu 2,84 %. Spłata pożyczki powinna nastąpić w okresie nie przekraczającym 36 miesięcy.

Instytucje udzielające Regionalnej Pożyczki Obrotowej w województwie dolnośląskim:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

Wsparcie w formie pożyczek z jednej strony wycelowane jest w ratowanie firm mierzących się obecnie ze skutkami zamrożenia gospodarki, a z drugiej pomaga w dalszym rozwoju tym firmom, które mogą przyczynić się do złagodzenia skutków tego kryzysu w gospodarce regionu.

Przedsiębiorcy, których skutki pandemii nie dotknęły w tak dużym stopniu, a którzy mogą i planują wytężyć wysiłki dla rozwoju gospodarczego regionu poprzez inwestycje w innowacyjność i konkurencyjność swojej firmy, powinni uważnie przyjrzeć się Pożyczce Rozwojowej. Pożyczka Rozwojowa jest dedykowana dla działań dotyczących, m.in.: wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, procesów oraz usług, rozwojowi i rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, czy inwestycji w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Podobnie jak wcześniej omawiane instrumenty i ta pożyczka adresowana jest do MŚP posiadających siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach tego instrumentu pożyczki oferowane są w dwóch formach: do 100 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz od 100 001 zł do 1 000 000 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Również oprocentowanie jest uzależnione wielkością przedsiębiorstwa. Mikro przedsiębiorcy, mogą liczyć na oprocentowanie od 1,84 %natomiast firmy małe i średnie otrzymają pożyczki z oprocentowaniem od 2,84 %. Okres spłaty, nie jest już obwarowany wielkością przedsiębiorstwa
i wynosi maksymalnie 84 miesiące.

Instytucje udzielające Pożyczki Rozwojowej w województwie dolnośląskim:

 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o.
 • Agencja Leasingu i Finansów S.A.
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
 • ARR „ARLEG" S.A.

Instrumentem, który może pomóc kontynuować rozpoczęte już inwestycje, bądź też wesprzeć będące w fazie planowania przedsięwzięcia jest Regionalna Pożyczka Hipoteczna. Środki pozyskane z pożyczki mogą zostać przeznaczone na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach tego narzędzia przedsiębiorcy mogą uzyskać 1 000 000 zł pożyczki, której okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy. Korzystnie wygląda również oprocentowanie pożyczki, zaczynające się od poziomu 2,84%.

Instytucje udzielające Regionalnej Pożyczki Hipotecznej w województwie dolnośląskim:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
 • ARR „ARLEG" S.A.
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Równie duże znaczenie, dla kontynowania inwestycji w sytuacji regresu gospodarki, co Regionalna Pożyczka Hipoteczna, może mieć Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna. Ta preferencyjna pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków inwestycyjnych, czyli ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności). Regionalna Pożyczka Inwestycyjna dostępna jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. MŚP mogą otrzymać pożyczkę w kwocie od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł, której oprocentowanie wyniesie minimum 2,84%. Z kolei okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy.

Instytucje udzielające Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej w województwie dolnośląskim:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Kolejnym instrumentem, który może okazać się niezwykle pomocny w przypadku konieczności realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie, gospodarczej szczególnie w obliczu rosnących kosztów energii oraz zagrożeń ekologicznych, jest Pożyczka na Efektywność Energetyczną w MŚP. Pożyczka dedykowana jest finansowaniu inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów należących do m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.

Z finansowania w ramach pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani lub prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego, którzy należą do jednej z wymienionych grup podmiotów:

 • mikro, małym lub średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • grup producentów rolnych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.),
 • przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do jednostek samorządu terytorialnego.

Do dyspozycji przedsiębiorców są pożyczki w kwocie od 200 000 zł do 3 000 000 zł umożliwiające finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Okres spłaty pożyczki został przewidziany na maksymalnie 15 lat, a jej minimalne oprocentowanie może wynieść 0,5 %.

Instytucje udzielające Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP w województwie dolnośląskim:

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Artykuł powstał w ramach działania ośrodka Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci wspierającej MSP, która świadczy kompleksowe i bezpłatne wsparcie, m.in.:

 • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
 • usługi w zakresie transferu technologii.

W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID 19 zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w ramach cyklu - Kodeks MŚP na czas lockdownu w światowym biznesie: http://www.darr.pl/pl/1375-kodeks-msp-na-czas-lockdownu-w-swiatowym-biznesie.html

DARR S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu funkcjonująca na dolnośląskim rynku od ponad 25 lat, posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje doskonałym zapleczem ekspertów, którzy mają kompetencje, aby wesprzeć przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem instrumentów pożyczkowych opisanych w niniejszym artykule. Z uwagi na to, zachęcamy dolnośląskich przedsiębiorców, zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności lub inwestycji w oparciu o narzędzia pożyczkowe do bezpośredniego kontaktu. Nasi eksperci przygotują dla Państwa indywidualną ofertę, opisującą w jaki sposób możemy Państwa wesprzeć w wyborze oraz pozyskaniu najbardziej optymalnego źródła finasowania.

 

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług sieci Enterprise Europe Network, prosimy o zapoznanie się:

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network

Klauzulą informacyjną ROD

 

een darr ec

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00