Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Kiedy można skorzystać?
Osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników musi prowadzić działalność gospodarczą, przez co najemnej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

  • Procentowy spadek obrotów firmy wyniósł odpowiednio: 30%., 50%., 80%
  • Prowadzona działalność jest aktywna.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

  • Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione).

Gdzie należy złożyć dokumenty?
W Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków. Nabory są prowadzone w trybie ciągłym.
Wniosek możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

Informacje dodatkowe
Lista powiatowych urzędów pracy:

Więcej informacji: http://www.dwup.pl/
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

Kontakt:
Aleksandra Kucharska
Enterprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
E-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl
Tel. 603 127 159

Artykuł powstał w ramach działania Ośrodka Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci wspierającej MSP, która świadczy kompleksowe i bezpłatne wsparcie, m.in.:

  • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
  • usługi w zakresie transferu technologii.

W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID 19 zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w ramach cyklu - Kodeks MŚP na czas lockdownu w światowym biznesie: http://www.darr.pl/pl/1375-kodeks-msp-na-czas-lockdownu-w-swiatowym-biznesie.html

DARR S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu funkcjonująca na dolnośląskim rynku od ponad 25 lat, posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje doskonałym zapleczem ekspertów, którzy mają kompetencje, aby wesprzeć przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem instrumentów pożyczkowych opisanych w niniejszym artykule. Z uwagi na to, zachęcamy dolnośląskich przedsiębiorców, zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności lub inwestycji w oparciu o narzędzia pożyczkowe do bezpośredniego kontaktu. Nasi eksperci przygotują dla Państwa indywidualną ofertę, opisującą w jaki sposób możemy Państwa wesprzeć w wyborze oraz pozyskaniu najbardziej optymalnego źródła finasowania.

een1

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00