Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów: wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorcy (MŚP), wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej.

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 i POWER

Mechanizm zaproponowany w specustawie kierowany jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników
  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane podmiotowi, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych będących następstwem wystąpienia epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID- 19) w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od spadku obrotów.

W przypadku podmiotów zatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów pomiędzy 30% a 80% – dofinansowanie zostanie określone jako iloczyn liczby pracowników i od 50% do 90% wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% – 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Aplikowanie o wsparcie za pomocą portalu www.praca.gov.pl lub za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla danego przedsiębiorcy. Instytucja finansująca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Informacje dodatkowe
1.Wniosek elektroniczny (preferowany sposób): https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

2.Wniosek tradycyjny (pisemny): Powiatowe Urzędy Pracy zgodnie poniższą listą:

Więcej informacji: http://www.dwup.pl/

Kontakt:
Aleksandra Kucharska
Enterprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
E-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl
Tel. 603 127 159

Artykuł powstał w ramach działania Ośrodka Enterprise Europe Network – międzynarodowej sieci wspierającej MSP, która świadczy kompleksowe i bezpłatne wsparcie, m.in.:

  • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych (za pośrednictwem bazy ofert współpracy), promocję i organizację wyjazdów w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie;
  • usługi w zakresie transferu technologii.

W związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID 19 zapraszamy dolnośląskich przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w ramach cyklu - Kodeks MŚP na czas lockdownu w światowym biznesie: http://www.darr.pl/pl/1375-kodeks-msp-na-czas-lockdownu-w-swiatowym-biznesie.html

DARR S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu funkcjonująca na dolnośląskim rynku od ponad 25 lat, posiada odpowiednie doświadczenie oraz dysponuje doskonałym zapleczem ekspertów, którzy mają kompetencje, aby wesprzeć przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem instrumentów pożyczkowych opisanych w niniejszym artykule. Z uwagi na to, zachęcamy dolnośląskich przedsiębiorców, zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności lub inwestycji w oparciu o narzędzia pożyczkowe do bezpośredniego kontaktu. Nasi eksperci przygotują dla Państwa indywidualną ofertę, opisującą w jaki sposób możemy Państwa wesprzeć w wyborze oraz pozyskaniu najbardziej optymalnego źródła finasowania.

een1

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00