Dziękujemy za udział w procesie rekrutacyjnym w okresie od 21.04.2020 8.00 do dnia 11.05.2020 godz. 16.00.

Szanowni Państwo,

Zzgłoszenia są w trakcie weryfikacji. Okres weryfikacji przez Operatora zgodnie z zapisami Regulaminu trwa 30 dni, jednak w uzasadnionych sytuacjach np. dużej ilości zgłoszeń może być wydłużony, o czym poinformujemy.

Poniżej istotne informacje:

  1. Lista rankingowa tworzono będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych (scanów) i zawartych w nich danych.

ważne:

  • O kolejności zakwalifikowania się do projektu decydują punkty premiujące przyznawane zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu.
  • Kolejność wpływu skanu podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2) podczas trwającej rundy naboru będzie brana pod uwagę na ostatnim etapie sporządzania listy rankingowej.

czyli bierzemy pod uwagę:

  • w pierwszej kolejności "punkty premiujące " tj. dodatkowe (kryteria wskazano w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze),
  • następnie bierzemy pod uwagę "datę/godzinę/minutę" OTRZYMANIA scanu formularza na skrzynkę: akademia@darr.pl

Na podstawie w/w informacji tworzymy listę rankingową.

2. Następnie mając na uwadze dostępną alokację na 3 NABÓR - wsparciem będą objęte usługi rozwojowe w kwocie ogółem do 1,150 mln zł przygotujemy

  • LISTĘ PODSTAWOWĄ, na której znajdą się firmy biorące udział w procesie oceny "kompletu dokumentu zgłoszeniowych" i mieszczą się w dostępnym budżecie alokacji;
  • LISTĘ REZERWOWĄ (w przypadku „uwolnienia" środków finansowych w trakcie projektu wsparcie będzie kierowane wg kolejności miejsca przedsiębiorstwa na liście rankingowej rezerwowej po pozytywnej ocenie kwalifikowalności firmy na podstawie złożonego oryginału dokumentów w czasie określonym Regulaminem dla 3 naboru).

3. Należy pamiętać, że jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia (osobiście/kurierem/pocztą) oryginału Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 2 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (Załączniki 3-9 do Regulaminu) w wersji papierowej w ciągu 14 dni roboczych (dni liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa) .

Dokumenty dostarczyć należy/należało do biura Projektu na adres: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno - Zdrój z dopiskiem na kopercie „3 Nabór_ Akademia Menadżera" .

W przypadku braku lub dostarczenia w terminie niezgodnym z Regulaminem dokumenty zgłoszeniowe nie będą brane pod uwagę (firma zostaje wykreślona z listy rankingowej).

4. W dniach 20 - 22 maja otrzymacie Państwo na e-mila indywidualne informacje o zakwalifikowaniu się do "listy podstawowej" czy tez "listy rezerwowej". Dodatkowo nadamy numer indywidualny dla Państwa firmy, który będzie obowiązywał w całym procesie wsparcia i korespondencji.

5. Proces oceny - kwalifikowalność firmy: ocena dokumentów zgłoszeniowych (kompletności i kwalifikowalności) dokonywana jest tylko dla firm znajdujących się na liście podstawowej.
Po zakwalifikowaniu do wsparcia (pozytywnej oceny dokumentów zgłoszeniowych) podpiszemy jako Operator z Państwem umowę wsparcia - szczegóły kolejnych kroków podamy w decyzji pozytywnej drogą e-mailową.

6. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem - są tam wszystkie zapisy szczegółowe realizacji wsparcia, formy refundacji, zasad i obowiązków.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie i będziemy z Państwem w kontakcie.

Z poważaniem
Mariola Stanisławczyk
Kierownik Zespołu / koordynator Projektu
DARR S.A.- Operator - obszar województwo dolnośląskie i lubuskie
607755900
akdemia@darr.pl

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00