Obecnie nie jest organizowany żaden czat.

 


 

Zapraszamy do archiwum, zawierającego zapisy czatów, które zostały zorganizowane w okresie maj 2008 - grudzień 2016 roku.

ARCHIWUM CZATÓW

 

15 maja 2008 roku
Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorców
Działanie 4.4. - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ekspert: Barbara Miszczak, Główny Specjalista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie

16 maja 2008 roku
Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorców
Działanie 4.2. - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ekspert: Sebastian Banasiewicz, Główny Specjalista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie

24 czerwca 2008 roku
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
Ekspert: Marek Michalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
zapis czatu
informacje o ekspercie

26 czerwca 2008 roku
System REACH = obowiązek rejestracji produkowanych i importowanych substancji chemicznych
Ekspert: dr Andrzej Kalski, Dyrektor Departamentu Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
zapis czatu
informacje o ekspercie

5 listopada 2008 roku
Opodatkowanie dotacji unijnych
VAT i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych

Ekspert Doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Sp. z o.o. z Poznania
zapis czatu
informacja o ekspercie

12 listopada 2008 roku
Oznakowanie CE
Prawne aspekty umieszczania oznakowania CE na wyrobach

Ekspert: Anna Hutyra, twórca portalu www.ce.info.pl
zapis czatu
informacja o ekspercie


12 lutego 2009 roku
Instrumenty wspierania działalności eksportowej przedsiębiorstw
Ekspert: Renata Iwaniuk, Naczelnik Wydziału Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Ministerstwie Gospodarki
zapis czatu
info o ekspercie

13 lutego 2009 roku
Pracownicy za granicą - podatki i ubezpieczenia
Ekspert: Mariusz Makowski, doradca podatkowy, autor wielu urzędowych interpretacji z zakresu opodatkowania dochodów za granicą i unikania podwójnego opodatkowania
zapis czatu
info o ekspercie

19 marca 2009 roku
Zarządzania własnością intelektualną i egzekwowania związanych z nią praw w małych i średnich przedsiębiorstwach
Ekspert: Jolanta Wąż, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
zapis czatu
informacja o ekspercie

20 marca 2009 roku
Nowelizacja ustawy o VAT i jej skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw
Ekspert: Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP
zapis czatu
informacja o ekspercie

28 maja 2009 roku
Własny Biznes - dotacje z Urzędu Pracy
Ekspert: Marzena Radochońska, Naczelnik Wydziału Programów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
zapis czatu
informacja o ekspercie

29 maja 2009 roku
e-usługi - dotacje z PO IG
Ekspert: Jacek Bukowicki, Kierownik Sekcji Kontraktowania Projektów Społeczeństwa Informacyjnego w PARP
zapis czatu
informacja o ekspercie

10 czerwca 2009 roku
B2B - elektroniczny biznes
Dotacje dla przedsiębiorców na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
Ekspert: Jacek Bukowicki, Kierownik Sekcji Kontraktowania Projektów Społeczeństwa Informacyjnego, Zespół Własności Przemysłowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie

15 czerwca 2009 roku

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizowana przez samorządy powiatowe

Ekspert: Kornelia Kasprzak, Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
zapis czatu
informacja o ekspercie

16 czerwca 2009 roku

Dofinansowanie na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - program finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki

Ekspert: Renata Iwaniuk, Naczelnik Wydziału Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Ministerstwa Gospodarki

zapis czatu

informacja o ekspercie


19 czerwca 2009 roku
Ochrona należności w obrocie krajowym i zagranicznym - zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ekspert: Tomasz Wojnarski, Dyrektor ds.Sprzedaży Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

zapis czatu
informacja o ekspercie


22 czerwca 2009 roku

Prawo Pracy

Ekspert: Sławomir Driczinski, Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
zapis czatu
informacja o ekspercie

30 czerwca 2009 roku
Administracyjno - prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Ekspert: Jacek Garstkiewicz, Ekspert prowadzący szkolenia na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie

23 września 2009 roku
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w aspekcie wymogów środowiskowych
Ekspert: Janusz Marlinga, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, Biegły Ministra Środowiska i Wojewody Dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
zapis czatu
informacja o ekspercie

28 września 2009 roku
Dotacje na inwestycje - jak efektywnie przygotować się do nowych zasad w najbliższych rundach aplikacyjnych
Ekspert: Beata Tylman, Starszy Menedżer Zespołu dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitt
zapis czatu
informacja o ekspercie

27 października 2009 roku
Pomoc publiczna
Eksperci:
Małgorzata Kuczyńska, Analityk rynku, specjalista ds. pomocy publicznej COMPER Fornalczyk i WSPÓLNICY Sp. J.
Łukasz Grzejdziak, Specjalista ds. pomocy publicznej COMPER Fornalczyk i WSPÓLNICY Sp. J.
zapis czatu
informacje o ekspertach

28 października 2009 roku
Procedura przed Sądem Arbitrażowym przy KIG
Ekspert: Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG
zapis czatu
informacja o ekspercie

30 listopada 2009 roku
Zapewnienie bezpieczeństwa obrotów gospodarczych
Ekspert: Jacek Garstkiewicz, Ekspert prowadzący szkolenia na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

zapis czatu
informacja o ekspercie

11 grudnia 2009 roku
Rozliczanie dotacji pozyskanych w ramach Działania 8.1. i 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Ekspert: Izabela Fiszer, Starszy Specjalista w Zespole Własności Przemysłowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie


CZAT SPECJALNY
8 grudnia 2009 roku
Zagrożenia biznesowe i prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT - prawa autorskie w kontekście umów wdrożeniowych
zapis czatu
informacja o ekspercie
Czat specjalny został zorganizowany w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009
www.innowacje2009.pl


25 marca 2010 roku
Dyrektywa Usługowa
Ekspert: Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej
zapis czatu
informacja o ekspercie

29 marca 2010 roku
Czym są innowacje ?
Ekspert: Leszek Grocholski, Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, biegły sądowy, z zakresu nowych technologii, opiniodawca innowacyjności projektów
zapis czatu
informacja o ekspercie

27 kwietnia 2010 roku
Bon na innowacje
Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi
Ekspert: Zespół Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie

11 maja 2010 roku
Kredyt Technologiczny
Ekspert: Paweł Świętosławski, pracownik Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Banku Gospodarstwa Krajowego
zapis czatu
informacja ekspercie

25 maja 2010
Optymalizacje podatkowe z wykorzystaniem struktur krajowych, unijnych i krajów trzecich
Ekspert: Rafał Szafraniec, Doradca podatkowy, Menedżer w firmie doradczej KPMG
zapis czatu
informacja o ekspercie

30 września 2010
Międzynarodowy stosunek pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad rządzących w Unii Europejskiej
Ekspert: Monika Pasiewicz, prawnik w Kancelarii "FCG" FISCAL CONSULTING GROUP
zapis czatu
informacja o ekspercie

25 października 2010
Pomoc publiczna w Programach Operacyjnych
Ekspert: Maciej Zasłona, współpracownik Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o.
zapis czatu
informacja o ekspercie

27 października 2010
Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla MŚP uczestniczących w projektach badawczych
Ekspert: dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska, Koordynator Zespołu ds.Komercjalizacji Wyników Badań NCBiR
zapis czatu
informacja o ekspercie

29 października 2010
Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie - System Ekozarządzania i Audytu EMAS
Eksperci: Ministerstwo Środowiska i Centrum Informacji o Środowisku
zapis czatu
informacja o ekspertach
Ministerstwo Środowiska
Centrum Informacji o Środowisku

10 listopada 2010
Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej - nowe podejście do zamówień publicznych szansą dla MŚP
Ekspert: Marta Grzebalska - Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
zapis czatu
informacja o ekspercie

30 listopada 2010
Gospodarka wodno-ściekowa w MŚP
Ekspert: Maciej Owczarek - ECHO Environmental Group
zapis czatu
informacja o ekspercie

8 grudnia 2010
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji MŚP w Unii Europejskiej
Ekspert: Jakub Wezgraj - JDS Consulting
zapis czatu
informacja o ekspercie


28 marca 2011
Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców eksportujących poza Unię Europejską
Ekspert: Rafał Wasak i Ewa Piotrowska - Departament Wspierania Handlu Zagranicznego w Banku Gospodarstwa Handlowego
zapis czatu
informacja o ekspercie

29 marca 2011
Dotacje na ekoinnowacje
Ekspert: Katarzyna Walczyk-Matuszyk - Biuro Innowacji Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji CIP EIP, Instrumenty Pozdafinansowe, Krajowy Punkt Kontaktowy
zapis czatu
informacje o ekspercie

31 marca 2011
Bezpieczeństwo cyfrowe a prowadzenie działalności gospodarczej - realizacja założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej
Eksperci: Marcin Jerzak i Mateusz Drygas - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, (www.ibch.poznan.pl)
zapis czatu
informacja o ekspercie

28 kwietnia 2011
E-biznes - szansą ekspansji i rozwoju na rynku europejskim
Ekspert: „Majewski Business Consulting"
zapis czatu
informacja o ekspercie

31 maja 2011
Poznaj Anioła Biznesu, który dokapitalizuje Twój innowacyjny biznes na rynku europejskim
Ekspert: Przemysław Jura
zapis czatu 
informacja o ekspercie

30 czerwca 2011
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
Ekspert: Maciej Kołaczek - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich
Ministerstwa Gospodarki
zapis czatu
informacja o ekspercie

28 września 2011
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Ekspert: Maciej Ruba i Monika Kołata z Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zapis czatu
informacje o ekspertach

29 września 2011
Internetowa sieć rozwiązywania problemów - SOLVIT
Ekspert: Olga Rutkowiak, Ministerstwo Gospodarki
zapis czatu
informacje o ekspertach

12 października 2011
Własność intelektualna w działalności promocyjno-reklamowej firmy
Ekspert: dr Justyna Ożegalska-Trybalska. Adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Uniwersytetu Jagiellońskiego.
zapis czatu
informacja o ekspercie

30 listopada 2011
Gospodarka wodno-ściekowa po wejściu do Unii Europejskiej
Ekspert: Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zapis czatu
informacja o ekspercie

13 grudnia 2011
„Najnowsze rozwiązania IT, mogące pomóc w podniesieniu konkurencyjności MŚP na rynku wewnętrznym UE".
Ekspert: Dr inż. Dariusz Bogucki
Dyrektor ds. Sektora Publicznego EFICOM S.A.
European and Financial Consulting
zapis czatu
informacja o ekspercie

16 grudnia 2011
„Obowiązki środowiskowe inwestorów - procedury zgodne z wymogami Unii Europejskiej".
Ekspert: Janusz Marlinga
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy,
Biegły Ministra Środowiska i Wojewody Dolnośląskiego w zakresie ocen oddziaływania inwestycji
na środowisko
zapis czatu
informacja o ekspercie


13 marca 2012
"Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami na podstawie prawa Unii Europejskiej i przepisów krajowych".
Ekspert: 
Dr inż. Monika Malicka
właściciel Zakładu Utylizacji Odpadów Malex
Ekspert ds. gospodarki odpadami

zapis czatu
informacja o ekspercie

25 kwietnia 2012 
„Rozwój firmy na rynkach europejskich w oparciu o patent"
Ekspert: Rzecznik Patentowy Joanna Janoszek
Kancelaria Rzeczników Patentowych JWP

zapis czatu
informacja o ekspercie

27 kwietnia 2012 roku
"Zastosowania podpisu elektronicznego w obrocie gospodarczym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej"
Ekspert: Magdalena Marucha Jaworska
Ekspert Prawa Internetu i Nowych Technologii

zapis czatu 
informacja o ekspercie

28 maja 2012 roku
ADR - Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
Ekspert: mgr inż. Maria Nicopulos
Sekretarz Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych Dangerous Goods Safety Advisers
zapis czatu
informacja o ekspercie

29 maja 2012 roku
Kapitał dla rynku odnawialnych energii - na wdrożenie innowacji, uruchomienie firmy, wykorzystanie wyników badań w biznesie
Ekspert: EWA POSTOLSKA
Menedżer, prezes zarządu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego „Akcelerator technologii"

zapis czatu 
informacja o ekspercie

29 czerwca 2012 roku
Deklaracja zgodności i znak CE dla urządzeń technicznych na rynku Unii Europejskiej
Ekspert: mgr inż. JACEK NIEMCZYK, Kierownik Działu Oceny Zgodności w Oddziale Urzędzie Dozoru Technicznego we Wrocławiu

zapis czatu
informacja o ekspercie

26 września 2012 roku
Prowadzenie działalności transportowej w świetle nowego pakietu transportowego
Ekspert: Pan Daniel Woźniak, Doradca do spraw bezpieczeństwa przy przewozie materiałów niebezpiecznych DGSA. Doświadczony szkoleniowiec trener i ekspert z 25-letnią praktyką zdobytą w firmach transportowych i instytucjach kontrolnych.

zapis czatu
informacja o ekspercie

27 września 2012 roku
Kodeks turystyczny - świadczenia usług turystycznych według prawa polskiego i wspólnotowego
Ekspert: Pan Krzysztof Wilk, Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego zainteresowania i specjalizacja skupiają się na tzw. prawie turystycznym

zapis czatu
informacja o ekspercie

3 grudnia 2012 roku
Prawno-podatkowo-księgowe aspekty aportów w postaci wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem prawa krajowego i europejskiego
Ekspert: Monika Król-Stępień
Biegły rewident, Członek Zarządu Kancelarii Audytorskiej Quatro Sp. z o.o.
informacja o ekspercie
zapis czatu

6 grudnia 2012 roku 
Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej
Ekspert: Aleksander Gniłka, Doradca podatkowy w Tax Advisors Group Sp. z o.o.
informacja o ekspercie
zapis czatu

7 grudnia 2012 roku
Prawna ochrona przedsiębiorcy nabywającego towary oraz usługi na obszarze Unii Europejskiej
Ekspert: Justyna Korycka, Adwokat, Partner w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy oraz Magdalena Tyrakowska, Adwokat, Manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy
Informacje o ekspercie 
Informacja o ekspercie
Zapis czatu

19 grudnia 2012
Nowy ład w podatku VAT - czyli dostosowywanie się polskiego prawodawstwa do wymogów UE
Ekspert: Sabina Moczko-Wdowczyk, Ekspert prawa podatkowego
Informacje o ekspercie
Zapis czatu 


13 marca 2013
Nowelizacja prawa zamówień publicznych w kontekście dostosowywania się do prawa UE

Ekspert: Andrzej Łukaszewicz
Informacje o ekspercie
Zapis czatu

14 marca 2013
Obowiązki MŚP w zakresie gospodarki odpadami.
Nowa ustawa o odpadach dostosowana do wytycznych UE
Ekspert: Agnieszka Żmudzińska
Informacje o ekspercie
Zapis czatu

26 kwietnia 2013 roku
Prawa konsumenta w Unii Europejskiej
Ekseprt: Elżbieta Seredyńska
informacje o ekspercie
zapis czatu

23 maja 2013
Perspektywy rozwoju rynku europejskich funduszy venture capital w Polsce
Ekspert: Grzegorz Jajuga

zapis czatu
informacja o ekspercie

7 czerwca 2013 roku
Dofinansowywanie międzynarodowej współpracy przedsiębiorców - Wsparcie na uzyskanie grantu
Ekspert: Monika Antonowicz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapis czatu
informacja o ekspercie

26 czerwca 2013 roku
Wspieranie z funduszy Unii Europejskiej działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.)
Ekspert: Magdalena Knop
Specjalista ds. Informacji i Promocji we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
zapis czatu 

informacja o ekspercie

22 października 2013 roku
Gwarancje unijne dostępne dla przedsiębiorców w ramach Programu Ramowego UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP 2007-2013)
Ekspert: Joanna Dąbrowska
Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP"
zapis czatu
informacja o ekspercie

06 listopada 2013 roku
Erasmus dla młodych przedsiębiorców - szansą na rozwój firmy
Ekspert: Monika Łuczak
Koordynator w jednej z kilku działających w Polsce Instytucji Pośredniczących wdrażających projekt Erasmus for Young Entrepreneurs - edycja IV i V.
zapis czatu 
informacja o ekspercie

26 listopada 2013 roku
Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia
Ekspert: Maciej Bogucki
Partner w firmie konsultingowej Cogno Medical, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz ekspert i wykładowca Uczelni Łazarskiego
zapis czatu
informacja o ekspercie

11 grudnia 2013 roku
Transfer technologii, komercjalizacja wyników badań naukowych, ochrona praw własności intelektualnej
Ekspert: Tomasz Wiśniewski
Konsultant i trener m.in. w zakresie pozyskiwania środków na rozwój i inwestycje
zapis czatu
informacja o ekspercie

16 grudnia 2013 roku
Dochodzenie należności eksportowych za granicą. Koszty i formy postępowania na przykładzie Niemiec
Ekspert: Piotr Kozłowski
Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) prowadzący kancelarię w Berlinie
zapis czatu
informacja o ekspercie

18 grudnia 2013 roku
Zamówienia publiczne w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej - Niemcy
Ekspert: Sabina Ociepa-Mendel
Niemiecki adwokat, polski radca prawny.
zapis czatu
informacja o ekspercie


28 marca 2014 roku
Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
na rynkach światowych
Eksperci: Monika Pętlicka-Groń oraz Tomasz Osial - Członkowie Zespołu przedsięwzięcia pilotażowego pn. GO_GLOBAL.PL w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
zapis czatu
informacja o ekspertach

31 marca 2014 roku
Wymiana Gospodarcza z rynkami Europy Wschodniej
Ekspert: Robert Mangold, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo
zapis czatu
informacja o ekspercie

25 kwietnia 2014 roku
Eksport do Francji - aspekty ekonomiczne i kulturowe dla polskich przedsiębiorców
Ekspert: Nadia Bouacid, Dyrektorem Centrum Rozwoju Biznesu we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP).
zapis czatu
informacja o ekspercie

15 maja 2014 roku
Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wsparciem biznesu
Ekspert: Michał Gorzelak, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy Związku Banków Polskich
zapis czatu
informacja o ekspercie

30 maja 2014 roku
Zakładanie i prowadzenie działalności w UE - przegląd prawa Państw Członkowskich
Ekspert: Robert Mangold, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo
zapis czatu
informacja o ekspercie

16 czerwca 2014 roku
Ochrona własności przemysłowej w systemie europejskim
Ekspert: dr n. med. Barbara Łania-Pietrzak,
zapis czatu
informacja o ekspercie

27 października 2014 roku
Jak zwiększyć swoje szanse sukcesu w programie HORYZONT 2020
Ekspert: Katarzyna Sobótka-Demianowska, Ekspert ds. programów badawczych UE
zapis czatu
informacja o ekspercie

06 listopada 2014 roku
Instrument dla MŚP w ramach Programu Horyzont 2020
Eksperci: mgr Aneta Maszewska, mgr Bartosz Majewski, Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
zapis czatu
informacja o ekspercie

27 listopada 2014 roku
Zwrotne instrumenty finansowe inicjatywy JEREMIE jako potencjalne źródło finansowania MŚP na Dolnym Śląsku
Ekspert: Ireneusz Ratuszniak, Odpowiedzialny za powołanie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach inicjatywy JEREMIE
zapis czatu
informacja o ekspercie

11 grudnia 2014 roku
Polityka klastrowa Unii Europejskiej
Ekspert: Ewa Romanowska, Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
zapis czatu
informacja o ekspercie

18 grudnia 2014 roku
Ryzyko walutowe w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej Ekspert: Jacek Maliszewski, Główny Ekonomista w domu maklerski DMK.
zapis czatu
informacja o ekspercie

19 grudnia 2014 roku
Zielone zamówienia publiczne
Ekspert: mgr Anna Bogusz, Ekspert z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

zapis czatu
informacja o ekspercie


5 marca 2015 roku"Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej na lata 2014-2020"Ekspert: Rafał Kocemba, Ekspert ds. Funduszy Europejskich
zapis czatu

informacja o ekspercie

15 maj 2015 roku „Windykacja międzynarodowa – polubowna oraz sądowa" Ekspert: Andrzej Żurawski; Dawidowicz Grochowski Żurawski Kancelaria Sp. P.
zapis czatu

informacje o ekspercie

17 lipiec 2015 roku
„Firma w Niemczech – założenie i prowadzenie"
Ekspert: Jan Masalski, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie
zapis czatu
informacja o ekspercie

___________________________________________________________________________________________________________________________

20 styczeń 2016 roku
„Ochrona własności przemysłowej – Podziałanie 2.3.4 POIR"
Ekspert: Tomasz Czerwoniak, Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Zapis czatu
Informacja o Ekspercie

02 luty 2016 roku
„MŚP vs Nowe dyrektywy UE i ich wpływ na zmianę prawa zamówień publicznych"
Ekspert: Małgorzata Kurpisz – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zapis czatu
Informacja o Ekspercie

29 czerwca 2016 roku
„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" Poddziałanie 3.3.3 POIR"
Ekspert: Małgorzata Owieśniak, Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Zapis czatu
Informacja o Ekspercie

05 październik 2016 roku
„Ochrona własności przemysłowej – Podziałanie 2.3.4 POIR"
Ekspert: Tomasz Czerwoniak – Główny Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Zapis czatu
Informacja o Ekspercie

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00