Przedsiębiorco dowiedz się więcej na temat REACH i CLP.

Szanowni Państwo !

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza Państwa do udziału w jedynym bezpłatnym szkoleniu pn.:

Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Termin szkolenia: 24 czerwca 2013 r., rozpoczęcie o godzinie 09:00

Miejsce: Siedziba DARR SA – budynek Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, Sala A001 (parter)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH) i Rozporządzenia nr 1272/2008 (CLP), które dotyczą obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu chemikaliów. Nakładają one nowe obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach - np. zabawkach, materiałach biurowych, itp.). Nowe obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych).

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Monika Wasiak-Gromek - naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH i CLP) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH i CLP. Jest autorem licznych artykułów dotyczących zagadnień rozporządzenia REACH oraz wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania chemikaliami.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIA na numer: 74 648 04 51, drogą elektroniczną na adres: karolina.sobocinska@darr.pl lub dostarczyć osobiście: recepcja

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym PROGRAMEM SZKOLENIA

Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 20 czerwca 2013r. o godz. 14:00.

Ilość miejsc jest ograniczona do 20 uczestników !

Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają przedsiębiorstwa MMŚP.
W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie tylko jednego reprezentanta danej firmy.

Wszystkich zainteresowany serdecznie zapraszamy!

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00