DIP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu ułatwienie przedsiębiorstwom nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, a także prezentację oferty przedsiębiorstw podczas imprez targowo-wystawienniczych.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO powierzył realizację części Priorytetu I i V Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach:
Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw"
SCHEMATU 1.1.C „Dotacje dla MSP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje)"

TRYB KONKURSU - ZAMKNIĘTY

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
1. Targi i wystawy krajowe o znaczeniu co najmniej regionalnym;
2. Targi i wystawy międzynarodowe, międzynarodowe misje gospodarcze.

ogłoszenie o konkursie

wzór wniosku o dofinansowanie

instrukcja wypelnienia wniosku

wzór umowy o dofinansowanie

 

Więcej informacji można uzyskać w Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym, Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. RPO oraz w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiej Instytucji Posredniczącej.

08.09.2011

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00