Konkursy dla przedsiębiorców

Informacja o konkursach uruchomionych w ramach RPO WD


NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH SCHEMATU 1.1 E

Termin naboru wniosków:

29 czerwca 2010 r.

od godz. 8.00 do godz. 15.30
ogłoszenie o naborze


Środki przeznaczone w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw zostały określone jako Priorytet 1 „Przedsiębiorstwa i innowacyjność"

W ramach programu wyróżniono następujące typy dotacji ( pdf)

Dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych ( pdf)

Poziom wsparcia ( pdf)

HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW na lata 2009-2011

Obsługą przedsiębiorców starających się o dofinansowanie zajmuje się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca - DIP

adres: ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Punkt Informacyjny - telefon: 071 776 58 12, 071 776 58 13, 071 776 58 14

e-mail: info.dip@umwd.pl

Niezbędne dokumenty

W celu wstępnej, samodzielnej oceny planowanej inwestycji warto zapoznać się z „Przewodnikiem po kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD"

Poza Priorytetem 1, bezpośrednio przeznaczonym dla przedsiębiorców, przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 2 „Społeczeństwo informacyjne"

Priorytet 3 „Transport"

Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"

Priorytet 5 „Energetyka"

Więcej nt. RPO
www.dip.dolnyslask.pl
www.rpo.dolnyslask.pl

opracowano:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

22.09.2008
aktualizacja z dnia 12.05.2010

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00