W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapraszamy do udziału w projekcie informującym o możliwościach pozyskiwania przez przedsiębiorców dotacji z funduszy strukturalnych.

Projekt adresowany jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, w szczególności do przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwach małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Do celów projektu należą:

*
upowszechnianie informacji o możliwościach finansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych,
*
podniesienie świadomości na temat korzyści związanych z funduszami UE,
*
podniesienie wiedzy i umiejętności beneficjentów projektu w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich
*
informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz procedur obowiązujących w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych
*
budowanie pozytywnego wizerunku funduszy strukturalnych poprzez budowanie potencjału referencyjnego funduszy europejskich oraz pozytywnego wizerunku instytucji zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Zadania realizowane w ramach projektu:

I. Komponent Informacyjny

W ramach komponentu informacyjnego odbędą się 2 konferencie i 16 seminariów informacyjnych, które zostaną zorganizowane w miastach województwa śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz opolskiego.

Harmonogram spotkań

Konferencja "Dotacje unijne - doświadczenia, perspektywy i możliwości związane z uzyskaniem dofinansowania na działalność przedsiębiorstw"
Katowice, 21 maja 2009 r.
Relacja z konferencji


Do przeprowadzenia seminariów informacyjnych będzie wykorzystywana publikacja książkowa, która będzie kompleksowym przewodnikiem po programach unijnych dla przedsiębiorców oraz narzędzia multimedialne stworzone w ramach projektu. Będą to :
*
wyszukiwarka zamieszczona na stronach portalu www.dotacjeUE.org.pl, która na podstawie wybranych określonych cech charakteryzujących beneficjenta oraz planowanej inwestycji będzie wskazywać najbardziej odpowiednie programy wsparcia dostępne w perspektywie finansowej 2007-2013.
*
szkolenia e-learningowe, testy i quizy umieszczone na stronach portalu www.dotacjeUE.org.pl na temat zasad funkcjonowania funduszy unijnych w latach 2007-2013 oraz testy sprawdzające poziom opanowania wiedzy na temat dotacji UE dla przedsiębiorców.
*
opracowania „krok po kroku" przygotowane dla wszystkich działań przewidzianych dla przedsiębiorstw na lata 2007 - 2013, które będą prezentowały w prosty i obrazowy sposób zasady postępowania w przypadku ubiegania się o dotacje w poszczególnych programach wsparcia, realizacji dofinansowanych projektów oraz ich rozliczania.

II. Komponent promocyjny

Komponent promocyjny obejmuje:

*
kampanię prasową,
*
radiową,
*
kolportaż na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i opolskiego 500 plakatów, 20000 ulotek, 2000 kalendarzy, 2000 pocztówek multimedialnych oraz 2000 egzemplarzy publikacji książkowej - przewodnika dla przedsiębiorców,
*
kampania internetowa na ogólnopolskim portalu informacyjnym ONET.pl
*
wykorzystanie nowoczesnego narzędzia - 2000 pocztówek multimedialnych
*
utworzenie specjalistycznego bloga internetowego w portalu ONET.pl.
*
felietony autorstwa znanych osób życia publicznego zajmujących się tematyką Unii Europejskiej

 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:

http://www.dotacjeue.org.pl

Zapraszamy do korzystania z narzędzi powstałych w ramach projektu:
WYSZUKIWARKA
TESTY INTERNETOWE
BLOG
FELIETONY
KROK PO KROKU

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU:

Maciej Biskupski - Specjalista ds. organizacyjnych projektu

e-mail: mbiskupski@rig.katowice.pl

tel. 32 35 111 89

 

 

 

 

opracowano:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

 

08.01.2009
aktualizacja 17.06.2009

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00